CHÚA NGHE NGƯỜI CÔNG CHÍNH

Nhưng Ngài nghe lời cầu nguyện của người công chính (một cách kiên định). (Châm Ngôn 15:29)

Trong câu Kinh Thánh hôm nay Chúa hứa Ngài sẽ nghe những lời cầu nguyện của chúng ta nếu chúng ta trung tín bước đi với Ngài. “Công chính một cách kiên định” có nghĩa là gì?” Nói đơn giản, tôi nghĩ cách tốt nhất để công chính một cách kiên định là khước từ thỏa hiệp.

Người thỏa hiệp là người có xu hướng ngả theo điều mọi người khác làm, dẫu nó không hoàn toàn đúng. Người thỏa hiệp biết khi điều gì đó không đúng, nhưng vẫn làm và hy vọng không nhận hậu quả. Chúng ta thỏa hiệp khi chúng ta biết trong lòng-và thậm chí có sự cáo trách của Thánh Linh-rằng chúng ta không nên nó hay làm một điều nhất định nào đó nhưng rồi vẫn làm. Chúng ta đang nói, “Chúa đang chỉ cho tôi điều cần làm, nhưng tôi sẽ làm điều mà tôi muốn.” Trong trường hợp đó, chúng ta chỉ có thể đổ lỗi cho bản thân nếu chúng ta không thấy các kết quả mình muốn. Khi chúng ta khước từ thỏa hiệp và tận hiến bản thân để công chính một cách kiên định hết khả năng của mình, Chúa thấy tấm lòng của chúng ta, nghe các lời cầu nguyện của chúng ta và đáp lời chúng ta.

LỜI CHÚA CHO BẠN HÔM NAY :

Nếu bạn không chịu sự thỏa hiệp, bạn sẽ làm Chúa mỉm cười.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon