CHÚA NÓI RA SỰ AN ỦI

Nguyền xin anh em được ân điển và sự bình an ban cho bởi Chúa, Cha chúng ta, và bởi Đức Chúa Chúa Jêsus Christ! (2Cô-rinh-tô 1:3)

Tất cả chúng ta đều muốn được chấp nhận, không muốn bị khước từ. Tôi ghét cảm giác cô đơn, cô lập và nỗi đau cảm xúc-hậu quả khi cảm thấy bị khước từ. Thế nhưng tôi đã trải qua cảm giác đó rất nhiều năm, không biết phải làm gì với nó. Cảm tạ Chúa, tất cả những điều đó đã thay đổi!

Vài năm trước, có việc đã xảy ra và đã gợi lại những nỗi đau cũ của sự khước từ. Tôi đã liên lạc với người đã làm tôi tổn thương rất lớn lúc còn nhỏ. Thay vì một lời xin lỗi, tôi bị đổ lỗi cho việc mà không phải là lỗi của tôi và tôi nhận một thông điệp rõ ràng rằng người này chẳng quan tâm gì đến tôi cả.

Tôi muốn lẩn trốn và cảm thấy tự thương hại cho bản thân, nhưng lập tức xin Chúa ban cho sự an ủi của Thánh Linh. Tôi xin Ngài chữa lành những cảm xúc bị tổn thương của tôi và cho tôi năng lực để xử lý hoàn cảnh như Chúa Jêsus. Khi tôi tiếp tục nương cậy nơi Chúa, tôi đã cảm nhận một sự ấm áp đến trên tôi, gần giống như một thứ dầu dễ chịu rót trên các vết thương của tôi.

Tôi đã cầu xin Chúa tha thứ cho người đã làm tổn thương tôi, và Ngài đã nhắc nhở câu nói này trong tâm trí tôi, “Người tổn thương sẽ làm thương tổn người khác.” Lời đáp gần gũi, trực tiếp của Ngài đã đem đến sự chữa lành cho tâm linh bị tổn thương của tôi.

Chúa là nguồn của mọi sự an ủi và khích lệ. Xin hãy làm mọi điều bạn có thể để phát triển và duy trì mối quan hệ mật thiết với Ngài vì đó là bối cảnh mà trong đó bạn có thể nghe tiếng Ngài, nhận sự an ủi và chữa lành của Ngài và được thêm sức bởi sự khích lệ và chăm sóc của Ngài.

LỜI CHÚA CHO BẠN HÔM NAY :

Chúa biết bạn được an ủi là quan trọng như thế nào; Ngài sai Thánh Linh đến với bạn để làm việc đó.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon