Chúa Phù Hộ Bạn

Chúa Phù Hộ Bạn

Dân Số 6:24-26, “Cầu xin Đức Giê-hô-va ban phước cho ngươi và phù hộ ngươi! Cầu xin Đức Giê-hô-va chiếu sáng mặt Ngài trên ngươi và làm ơn cho ngươi! Cầu xin Đức Giê-hô-va đoái thương ngươi và ban bình an cho người!”

Chúng ta cần nói những lời xác chứng này cho người khác. Chúng ta cần làm sống lại lời ban phước trong Dân Số 6:24-26: Cầu xin Đức Giê-hô-va ban phước cho ngươi và phù hộ ngươi! Cầu xin Đức Giê-hô-va chiếu sáng mặt Ngài trên ngươi và làm ơn cho ngươi! Cầu xin Đức Giê-hô-va đoái thương ngươi và ban bình an cho người! Nói cách khác, Chúa đang mỉm cười với bạn. Hãy suy nghĩ về điều đó. Mỗi lần bạn mỉm cười với ai đó, bạn đang nói với họ, “Tôi ủng hộ bạn. Tôi chấp nhận bạn. Bạn thật tuyệt.””

Chúa không chỉ phù hộ bạn, Ngài còn đang mỉm cười với bạn. Ngài yêu bạn! Bạn cần để điều đó đâm rễ thật sâu vào tấm lòng bạn đến nỗi không thứ gì có thể lấy nó khỏi bạn.

Khi bạn đâm rễ trong tình yêu của Chúa, Ngài sẽ giúp bạn đứng vững vàng trên đức tin và bắt đầu bước đi trong sự vâng lời Ngài. Nhưng bạn không thể đi trước Chúa cố tự mình làm các việc lành. Bạn cần phải biết Lời Chúa để bạn biết mình là ai trong Christ. Trong Thi Thiên 18:19, Đa-vít nói, “Ngài yêu thích con.” Đa-vít không toàn hảo, nhưng ông biết Chúa yêu thích ông. Chúa cũng yêu thích bạn. Hãy để lẽ thật đó vào sâu bên trong bạn. Ngài đang mỉm cười về bạn và Ngài yêu thương bạn rất nhiều. Chúa phù hộ bạn!


Cầu nguyện để bắt đầu

Chúa ơi, cảm ơn Ngài rất nhiều vì yêu thương và phù hộ cho con. Cảm ơn Ngài vì Ngài mỉm cười về con. Tình yêu của Ngài đã thay đổi đời sống con và con biết tình yêu Ngài sẽ chỉ tiếp tục thay đổi đời sống con khi con tăng trưởng trong Ngài.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon