Chúa Sẽ Hướng Dẫn Hành Trình Của Bạn

Chúa Sẽ Hướng Dẫn Hành Trình của Bạn

Chúa làm cho vững bền các bước đường của người. —Thi Thiên 37:23

Dời sống Cơ Đốc nhân có thể được ví sánh với một cuộc hành trình. Đức Thánh Linh là Hướng Dẫn của chúng ta…Ngài dẫn dắt chúng ta hàng ngày. Và Ngài luôn hướng dẫn chúng ta đến điều tốt nhất cho cuộc đời chúng ta. Chìa khóa để có một hành trình thành công và vui thích là đi theo Ngài.

Nhưng đi theo Chúa có nghĩa là gì? Về cơ bản, nó có nghĩa là vâng lời Ngài, đi theo sự dẫn dắt của Ngài và làm những gì Ngài nói. Rất nhiều lần chúng ta đi trước Chúa. Có thể ta nghĩ rằng chúng ta biết hướng tốt nhất để đi hay ta không kiên nhẫn với thời điểm của Ngài và rẽ sai hướng vì trông nó nhanh hơn. Nan đề là, khi ta đã nhận ra rằng đó là con đường cụt, thì ta phải trở lại nơi mà chúng ta đi trật hướng.

Tin mừng là, Chúa ở đó, chờ đợi để lại dẫn dắt chúng ta và chỉ cho chúng ta con đường đúng để đi.

Mỗi một hành trình của chúng ta Chúa đều đã lên kế hoạch hoàn hảo. Chúng ta cần hiểu trọn là Ngài yêu thương chúng ta, rằng Ngài là tốt lành và công bình và chúng ta có thể tin cậy Ngài.

Chúng ta có thể tin cậy Ngài dẫn dắt chúng ta trong hướng đi đúng cho chúng ta. Chúng ta tin cậy Ngài sửa trị chúng ta khi chúng ta đi lạc và dẫn chúng ta trở lại đúng nơi. Chúng ta có thể giao thác cho Ngài những người khác trên bước đường của chúng ta. Chúng ta có thể phó dâng đời sống chúng ta cho Ngài…chấm hết.

Hãy đi theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh, vì Ngài biết đường và Ngài sẽ luôn ở với bạn. Hãy tin cậy Ngài dẫn bạn vào mọi điều tốt lành mà Ngài đã lập kế hoạch cho cuộc đời bạn từ rất lâu trước khi bạn được sinh ra. Và vui hưởng cuộc hành trình.


Cầu nguyện để bắt đầu

Chúa ơi, Lời Ngài nói rằng Ngài dẫn dắt các bước của người tin kính. Con tin cậy Ngài hướng dẫn con trên cuộc hành trình Ngài dành cho con, và con biết khi con đi lạc, Ngài sẽ luôn ở đó để giúp đỡ con phục hồi và đi tiếp.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon