Chúa Sẽ Nói Cho Bạn Biết Mọi Điều Bạn Cần Biết

Chúa Sẽ Nói Cho Bạn Biết Mọi Điều Bạn Cần Biết

Thiếu phụ thưa: Tôi biết Đấng Mê-si-a (nghĩa là Chúa Cứu Thế) sẽ đến và khi đến, Ngài sẽ chỉ bảo cho chúng ta tất cả. (Giăng 4:25)

Học nghe tiếng Chúa và được Thánh Linh dẫn dắt là một cuộc phiêu lưu lý thú. Chúa phán với bạn và nói cho bạn điều bạn cần biết để vui hưởng cuộc sống của bạn, để bạn được phước, được khôn ngoan và làm ứng nghiệm kế hoạch tốt đẹp mà Ngài dành cho bạn. Ngài luôn có điều gì đó tốt đẹp và ích lợi để nói với bạn, nhưng đôi khi nhiều người lại bỏ lơ những điều này vì họ không nhận biết Chúa đang phán với họ. Họ cần học biết cách nghe và vâng theo tiếng phán của Ngài.

Các bậc cha mẹ thường nói chuyện với con cái của họ, mà sao Cha trên trời lại không thường nói với chúng ta? Cha mẹ đời này không mong con cái mình nên làm gì nếu họ không nói cho con mình biết và Chúa cảm nhận tương tự như vậy đối với con cái Ngài. Ngài muốn nói với chúng ta mọi thứ chúng ta cần biết trong đời.

Chúng ta thường muốn làm theo ý riêng để chúng ta có thể làm điều chúng ta muốn làm, khi chúng ta muốn làm. Nhưng khi chúng ta sống theo cách đó, kết cuộc đi sai lạc và phí đi cuộc đời chúng ta. Chúng ta cần Đức Thánh Linh hướng dẫn chúng ta mỗi ngày khi chúng ta còn sống trên đất này, và Ngài cam kết làm vậy qua việc phán với chúng ta và nói cho chúng ta mọi sự chúng ta cần biết.


Lời chúa cho bạn hôm nay: Bạn có sự dẫn dắt và sự an ủi trong Đức Thánh Linh, Đấng ở với bạn hai mười giờ mỗi ngày và bảy ngày trong tuần.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon