Chúa Vùa Giúp Chúng Ta

Chúa Vùa Giúp Chúng Ta

Đã vậy thì chúng ta sẽ nói (những điều này) làm sao? Nếu Đức Chúa Trời vùa giúp chúng ta, thì còn ai (có thể) nghịch với chúng ta? [Ai có thể trở thành kẻ thù của chúng ta, nếu Chúa ở về phía chúng ta] RÔ-MA 8:31

Chúa là một Đức Chúa Trời rất lớn; không gì là không thể với Ngài. Chúng ta không cần phải sợ kẻ thù vì không ai trong số chúng vĩ đại bằng Chúa của chúng ta.

Chúa vùa giúp chúng ta; Ngài đứng về phía chúng ta. Ma quỷ đứng ở vị trí—chống lại chúng ta. Nhưng Đức Chúa Trời ở trên chúng ta, ở dưới chúng ta, ở bên chúng ta, vì chúng ta và Ngài bao xung quanh chúng ta. Vậy chúng ta nên sợ ai?

Vì vậy, giống như Núi Si-ôn, chúng ta không nên bị rúng động bởi vì Đức Chúa Trời bao xung quanh chúng ta. Và nếu điều đó vẫn chưa đủ, thì tôi để dành điều tốt nhất này: Ngài ở trong chúng ta, và Ngài đã phán rằng Ngài sẽ chẳng lìa chẳng bỏ chúng ta.

Sự cứu rỗi là phước hạnh tuyệt vời nhất của Chúa cho chúng ta, và chúng ta cũng đã được ban cho Đấng Giúp Đỡ, chính mình Đức Thánh Linh, để ban năng lực cho chúng ta trở nên giống với Chúa Giê-xu. Chúa có những phước hạnh và quyền năng dư dật cho chúng ta. Ngài quyền năng và vĩ đại và có thể làm những điều chúng ta không thể làm được.

Chúa muốn chúng ta để Đức Thánh Linh tuôn chảy qua chúng ta trong quyền năng để bày tỏ cho mọi người tình yêu thương của Ngài và giúp đỡ mọi người bằng những ân tứ của Ngài. Tất cả đều tập trung vào Chúa.


Đức Chúa Trời cố ý chọn những sự yếu đuối và dại dột của thế gian này, để con người nhìn vào và nói rằng: “Đây chắc chắn là Chúa!”

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon