CHÚNG TA CÓ THỂ TẠO RA SỰ KHÁC BIỆT

CHÚA đổi ý không giáng tai họa trên dân của Ngài như Ngài đã đe dọa. (Xuất Hành 32:14)

Bạn có biết rằng sự cầu nguyện có thể khiến Chúa đổi ý? Kết quả của việc ai đó đơn giản để thì giờ để nói chuyện với Ngài và lắng nghe Ngài, trên thực tế Chúa có thể cân nhắc lại điều Ngài đã lên kế hoạch thực hiện.

Khi Môi-se lên núi Si-nai để nhận Mười Điều Răn, ông đã đi lâu hơn dân sự muốn. Trong lúc vắng mặt người lãnh đạo của họ, họ đã quên Chúa, nhượng bộ các ham muốn xác thịt và quyết định nung chảy toàn bộ trang sức của họ, làm một con bò vàng và thờ lạy nó. Chúa đã phán với Môi-se trên núi và cơ bản Ngài nói rằng, “Tốt hơn là con xuống lại dưới đó, vì dân chúng đã tự đưa mình vào rắc rối và Ta tức giận vì việc đó.” (Cảm tạ Chúa, Thi Thiên 30:5 nói rằng sự giận của Ngài chỉ kéo dài một lúc, nhưng lòng thương xót của Ngài là mãi mãi!)

Môi-se đã bắt đầu cầu thay cho dân sự vì ông rất quan tâm đến họ. Chúa đã phán với ông, “…Ta đã thấy rõ dân này, chúng là một dân cứng cổ. Con để mặc Ta..) (xem Xuất Hành 32:9-10). Nhưng Môi-se không chịu bỏ cuộc vì vấn đề chưa được giải quyết trong lòng của ông. Ông yêu dân sự, ông biết bản chất của Chúa và ông biết bản tánh của Ngài. Hơn thế nữa, ông biết rằng Chúa thật sự yêu thương dân sự và Ngài không thật sự muốn để họ lâm vào khó khăn.

Môi-se đã xin Chúa đổi ý (xem Xuất Hành 32:12) và theo câu của ngày hôm nay, Chúa đã đổi ý. Chúng ta có thể tạo ra một sự khác biệt khi chúng ta cầu nguyện.

LỜI CHÚA CHO BẠN HÔM NAY :

Khi bạn cầu nguyện, Chúa nghe và đáp lời!

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon