Chúng Ta Được Kêu Gọi Để Thỏa Thích Nơi Chúa

1 Cô-rinh-tô 8:6, “nhưng đối với chúng ta, chỉ có một Đức Chúa Trời là Cha; mọi vật do Ngài sáng tạo và chúng ta sống cho Ngài; và chỉ có một Chúa là Chúa Cứu Thế Giê-su, nhờ Ngài mọi vật hiện hữu và chúng ta cũng nhờ Ngài mà sống.”

Chúng ta phải thoải mái với Chúa. Ý tôi không phải là không tôn trọng Ngài, nhưng ý tôi là chúng ta không phải sợ hãi Ngài. Đúng thế, tôi tin sự kêu gọi tối thượng của đời sống mỗi tín hữu là thỏa thích nơi Chúa. Chúng ta được kêu gọi để thỏa thích nơi Cha, vì Ngài là sự sống, và chúng ta không thể thật sự vui hưởng cuộc sống nếu chúng ta không thỏa thích nơi Ngài.

Đôi khi, chúng ta không vui hưởng sự hiện diện của Chúa vì chúng ta bị gói gọn trong sự phụng sự Ngài, khám phá các ân tứ mà chúng ta có, và dành toàn bộ thời gian làm việc trong chức vụ. Điều này đã xảy ra với tôi. Sau khi đã ở trong chức vụ năm năm, Chúa đã khiến tôi phải hãm phanh lại vì tôi đã trở nên quá tự mãn về công việc mà tôi đang làm cho Ngài đến nỗi tôi không còn thỏa thích nơi Ngài.

Chúng ta cần phải cẩn thận khi chúng ta bắt đầu tự mãn về bản thân vì tất cả những việc mà chúng ta đang làm. Đó không phải là thứ Chúa tìm kiếm. Là Cha của chúng ta, Ngài chỉ muốn chúng ta biết và thỏa thích Ngài.

Vậy hãy để tôi hỏi bạn, bạn có tự mãn về các công việc của mình hôm nay? Hay bạn thật sự thỏa thích Chúa?


Cầu nguyện để bắt đầu

Cha ơi, con muốn thỏa thích Ngài. Sự thông công với Ngài và ở trong sự hiện diện của Ngài rất là tuyệt vời. Con bỏ sự kiêu hãnh và hạ mình trước Ngài để con có thể tìm thấy mục đích và sự vui mừng của con trong Ngài mà thôi.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon