Trở Thành Người Thờ Phượng Thật

Nhưng giờ hầu đến, và đã đến rồi, khi những kẻ thờ phượng thật lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ phượng Cha: ấy đó là những kẻ thờ phượng mà Cha ưa thích vậy. Giăng 4:23

Sự thờ phượng không chỉ là việc hát những bài ca, mà hơn thế rất nhiều. Đó là tình trạng của tấm lòng và trạng thái tâm trí. Chúng ta có thể nhiệt thành thờ phượng Chúa mà không cần hát một nốt nào cả. Sự thờ phượng của chúng ta dành cho Chúa sinh ra trong tấm lòng của chúng ta, nó lấp đầy suy nghĩ của chúng ta, và thể hiện qua lời chúng ta nói và lối sống.

Thế gian thường nghĩ thờ phượng là “tôn giáo,” điều chúng ta không nên nói vượt ra khỏi khái niệm của Kinh Thánh về sự thờ phượng. Thờ phượng là mối quan hệ cá nhân và sự biểu lộ nhiệt thành của sự tận hiến từ những con người yêu mến Chúa với cả tấm lòng của họ. Đây là thờ phượng thật.

Kinh Thánh nói Chúa đang tìm những người thờ phượng Ngài trong tâm linh và lẽ thật.

Tôi thấy lí thú vì Ngài không muốn ai thờ phượng Ngài cũng được. Ngài muốn những con người thật lòng, thành thật sống trong lẽ thật của Ngài. Ngài không muốn người ta thờ phượng Ngài vì sợ hãi, trách nhiệm hay tôn giáo.

Sự thờ phượng thật là kết quả sự thân mật với Chúa. Hôm nay hãy thờ phượng Chúa với cả tấm lòng của bạn, và hãy là một người thờ phượng trong tâm linh và lẽ thật!


Cầu nguyện để bắt đầu

Chúa ơi, con không muốn dâng Ngài đầu môi chót lưỡi. Con muốn dâng đời sống con cho Ngài như người thờ phượng thật, kết nối thân mật với Ngài. Ngài quá tốt lành với con và con muốn thờ phượng Ngài trong tâm linh và lẽ thật.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon