CHÚNG TA THẢY CÙNG LÀM VIỆC NHAU

Vì giống như chúng ta có nhiều chi thể trong một thân thể, và tất cả các chi thể không có cùng một nhiệm vụ, cũng vậy, chúng ta tuy nhiều người, nhưng chỉ là một thân trong Ðấng Christ, và mỗi người là chi thể của nhau. (Rô-ma 12:4-5)

Câu Kinh Thánh hôm nay dạy chúng ta về sự đa dạng của các ân tứ được ban cho các cá nhân. Tất cả chúng ta là chi thể của một thân trong Đấng Christ và Ngài là Đầu. Trong lĩnh vực vật lý, tất cả các chi thể của cơ thể phải liên kết với đầu nếu mọi thứ muốn ở trong trật tự làm việc tốt. Các chi thể khác nhau của thân thể vật lý làm việc cùng nhau; chúng không ghen tị hay tranh đua. Hai tay giúp hai chân mang giày vào. Hai chân đưa cơ thể đi bất cứ nơi nào nó cần đi. Cái miệng đảm nhận vai trò nói cho cả thân thể. Thân thể có rất nhiều chi thể; tất cả không có chức năng giống nhau, nhưng tất cả làm việc chung với nhau vì một mục đích chung. Thân thể thuộc linh của Đấng Christ cũng nên làm việc giống vậy. Đó là lý do Thánh Linh dùng thí dụ thân thể vật lý khi Ngài thần cảm Phao-lô viết sách Rô-ma.

Khi chúng ta cố thể hiện chức năng ngoài cách mà Chúa đã tạo dựng và chỉ định chúng ta thể hiện chức năng của mình, kết cuộc chúng ta sẽ bị áp lực trong cuộc sống. Nhưng khi chúng ta làm điều Chúa đã chỉ định chúng ta thực hiện, chúng ta kinh nghiệm sự vui mừng, thỏa lòng và phần thưởng lớn. Chúng ta cần làm việc với Thánh Linh để khám phá định mệnh độc nhất, đặc biệt của chúng ta và sau đó làm mọi điều chúng ta có thể làm để hoàn thành nó. Khi Chúa ban ơn và khả năng cho bạn để làm điều gì đó, bạn sẽ giỏi việc đó, vì thế hãy tìm điều gì đó mà bạn giỏi và bắt đầu làm.

LỜI CHÚA CHO BẠN HÔM NAY :

Nếu bạn muốn được Chúa sử dụng, hãy tìm một nhu cầu và đáp ứng nó.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon