Cơ Nghiệp Thuộc Linh Của Chúng Ta

Cơ Nghiệp Thuộc Linh Của Chúng Ta

Rô-ma 8:29, “Vì những người Ngài đã biết trước thì Ngài cũng đã định trước cho họ nên giống như hình ảnh Con của Ngài để Con này trở thành con cả giữa nhiều anh chị em.”

Chúa Giê-su đã đến trên đất để trở thành của lễ toàn hảo, vô tội cho chúng ta, vì chúng ta không có khả năng để trở nên toàn hảo trong thế giới tự nhiên. Nhờ của lễ của Ngài, chúng ta có thể trở nên giống Chúa Giê-su hơn mỗi ngày. Và chúng ta nhận cơ nghiệp thuộc linh của mình khi ta sống như Chúa Giê-su đã sống.

Bây giờ, việc sống cách công bình như Chúa Giê-su đã sống không xảy ra tức thì, và chúng ta sẽ vấp ngã. Sau cùng, nếu chúng ta toàn hảo, thì chúng ta không cần một Đấng Cứu Thế. Thêm nữa, lòng chúng ta phải khao khát làm trọn và vui hưởng cơ nghiệp thuộc linh của chúng ta. Chúng ta cũng phải học tin cậy Chúa, biết rằng Ngài sẽ kiện toàn chúng ta theo hình ảnh của chính Con Ngài Giê-su Christ.

Ê-phê-sô 1:11-12 nói, Trong Chúa Cứu Thế, chúng ta cũng được chọn thừa hưởng cơ nghiệp, được tiền định theo chương trình của Đức Chúa Trời, Đấng thực hiện mọi sự theo mục đích Ngài muốn, để chúng ta, những người đầu tiên đặt hy vọng nơi Chúa Cứu Thế, ca ngợi vinh quang Ngài.

Bạn có một cơ nghiệp, và Chúa muốn bạn sống với sự bình an và an ninh đến từ việc biết bạn là ai và thuộc về ai.

Bạn sẽ tin cậy Chúa và để Ngài thay đổi bạn hàng ngày, khiến bạn càng trở nên giống Con của Ngài hơn?


Cầu nguyện để bắt đầu

Chúa ơi, cảm ơn Ngài vì cơ nghiệp của con trong Chúa Giê-su. Con tin cậy Ngài, biết rằng Ngài có thể nhào nặn con theo ảnh tượng của Con Ngài, từng ngày một.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon