Cội nguồn đích thực của niềm tin

Cội nguồn đích thực của niềm tin

Vì chúng ta mới thật là những người được cắt bì, những người nhờ Thánh Linh của Đức Chúa Trời mà thờ phượng,(g)hãnh diện trong Chúa Cứu Thế Giê-su chứ không nhờ cậy vào thân xác phàm tục. Philíp 3:3

Chìa khóa quan trọng nhất để trở nên mạnh mẽ và an toàn hơn về mặt thuộc linh là khám phá nguồn gốc thực sự của sự tự tin.

Hôm nay bạn đặt niềm tin vào điều gì? Đó có phải là trình độ học vấn của bạn, nhóm xã hội của bạn, số tiền bạn có, hoặc vị trí bạn nắm giữ trong công việc—hay nó bắt nguồn từ Đức Chúa Trời? Câu hỏi đó phải được giải quyết cho mọi tín hữu mong muốn đến gần Chúa hơn mỗi ngày.

Nếu chúng ta đặt tất cả niềm tin vào học vấn, ngoại hình, địa vị, năng khiếu, tài năng hoặc ý kiến của người khác, thì cuối cùng chúng ta sẽ thất vọng và đau khổ vì cảm thấy bất an. Cha trên trời của chúng ta đang phán với chúng ta: “Mặc dù con người và mọi vật cuối cùng có thể khiến con thất vọng, nhưng Cha sẽ không bao giờ làm thế. Con có thể đặt niềm tin và sự tín nhiệm nơi Ta.”

Tôi khuyến khích bạn đến chỗ mà bạn không đặt niềm tin vào xác thịt hay những điều thuộc về thế gian này, mà đặt niềm tin vào Chúa Giê-su Christ. Ngài là Đấng duy nhất sẽ củng cố bạn, luôn sát cánh bên bạn và không bao giờ làm bạn thất vọng.


Thành thật đánh giá xem bạn tin tưởng vào điều gì, và nếu đó là bất cứ điều gì khác ngoài Chúa, hãy ăn năn (thay đổi suy nghĩ của bạn để tốt hơn) và sẵn sàng làm những điều khác biệt.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon