CON ĐƯỜNG TỐI ƯU HƠN

Anh chị em hãy khao khát các ân tứ cao trọng hơn, rồi tôi sẽ chỉ cho anh chị em con đường tuyệt vời hơn nữa. (1Cô-rinh-tô 12:31)

1 Cô-rinh-tô 13, phân đoạn ngay sau câu Kinh Thánh hôm nay nói rõ cho chúng ta rằng bất luận chúng ta hoạt động trong bao nhiêu ân tứ của Thánh Linh đi nữa, chúng hoàn toàn không ích lợi gì trừ khi chúng ta cũng hoạt động trong tình yêu thương. Theo câu của ngày hôm nay, tình yêu thương là một con đường tối ưu hơn và tốt hơn mọi thứ khác.

Nếu chúng ta cầu nguyện trong các thứ tiếng của loài người và các thiên sứ, có các khả năng tiên tri, có thể hiểu các sự mầu nhiệm và thậm chí có mọi tri thức và đức tin có thể dời các ngọn núi, nhưng nếu không có tình yêu thương, chúng ta là “những con người vô danh vô tích sự” (xem 1 Cô-rinh-tô 13:2).

Trong những ngày đầu của đời sống đầy dẫy Thánh Linh bước đi với Chúa tôi đã nghe nói nhiều về các ân tứ Thánh Linh. Nhiều người tập trung vào các ân tứ mà họ có và có thể thực hành chúng. Đáng buồn thay, tôi đã nghe về các ân tứ thuộc linh nhiều hơn nhiều nghe về tình yêu thương hay bông trái khác của Thánh Linh.

Có chín ân tứ của Thánh Linh được liệt kê trong 1 Cô-rinh-tô 12 và vài ân tứ khác trong Rô-ma 12. Có chín trái của Thánh Linh được liệt kê trong Galati 5. Các ân tứ của Thánh Linh là cực kỳ quan trọng và chúng ta nên hết sức khao khát chúng. Chúng ta cần học biết về chúng, biết cách hoạt động trong các ân tứ đó cách đúng đắn và bảo đảm là chúng ta nuôi dưỡng các ân tứ đã được ban cho chúng ta. Nhưng, chúng ta đừng bao giờ nhấn mạnh các ân tứ hay khả năng hoạt động trong các ân thứ hơn là nhấn mạnh và hoạt động trong tình yêu thương.

LỜI CHÚA CHO BẠN HÔM NAY :

Chúa yêu thương bạn và Ngài muốn bạn để tình yêu thương của Ngài tuôn chảy qua bạn đến với những người khác.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon