Công Việc Của Chúa Trên Cuộc Đời Bạn

Công Việc Của Chúa Trên Cuộc Đời Bạn

Chúng ta ai nấy đều để mặt trần (bởi vì chúng ta) nhìn xem [trong lời Chúa] vinh hiển Chúa như trong gương, thì hóa nên cũng một ảnh tượng Ngài, từ vinh hiển qua vinh hiển, như bởi [điều này đến từ] Chúa, là Thánh Linh. 2 CÔ-RINH-TÔ 3:18

Chúa mang chúng ta từ vinh hiển qua vinh hiển, nhưng bạn cũng đừng quên tận hưởng sự vinh hiển mà bạn đang được ở trong ngay lúc này, trong khi chờ đợi vinh hiển tiếp theo. Đừng so sánh với người khác, hoặc so sánh những gì Chúa đang làm cho bạn với những gì Ngài làm cho người khác. Mỗi người là một cá nhân, Đức Chúa Trời đối xử với chúng ta theo cách khác nhau, theo những gì Ngài biết chúng ta cần.

Bạn có thể không nhìn thấy những thay đổi mỗi ngày, nhưng tôi muốn khơi dậy đức tin của bạn để bạn tin rằng Chúa đang hành động, giống như Ngài đã phán. Hãy nhớ rằng, chúng ta thấy sau khi tin chứ không phải trước khi tin. Chúng ta tranh chiến với chính mình vì những điều không thuộc về chúng ta, trong khi chúng ta có thể ngợi khen và thờ phượng Chúa vì những điều mình đang có. Khi chúng ta thờ phượng Chúa là Đấng tốt lành, thì chúng ta sẽ nhìn thấy nhiều điều được khai phóng trong cuộc đời mình mà chúng ta không bao giờ có thể tự làm được.

Khi chúng ta thờ phượng Chúa, chúng ta được giải thoát khỏi sự thất vọng. Chúng ta bước vào sự yên nghỉ của Chúa và bắt đầu tận hưởng cuộc sống hơn bao giờ hết. Những khiếm khuyết bắt đầu biến mất và đặc tính của Đức Chúa Trời được thể hiện trong cuộc đời chúng ta.


Chúng ta để Chúa hành động trong cuộc đời mình khi đặt đức tin nơi Ngài.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon