Dạn Dĩ Đến Trước Ngai

Dạn Dĩ Đến Trước Ngai

Hê-bơ-rơ 4:16, “Vậy, chúng ta hãy vững lòng đến gần ngai ân sủng, để được thương xót và tìm được ân sủng khả dĩ giúp đỡ chúng ta kịp thời.”

Chúa muốn chúng ta có thói quen chạy đến với Ngài để nhân ân sủng (sức mạnh bề trong siêu nhiên). Ngài muốn chúng ta phụ thuộc hoàn toàn vào Ngài Nhưng kẻ thù cố nói dối chúng ta, bảo ta rằng ta không đủ tốt để ở trong sự hiện diện của Chúa. Satan cố thuyết phục chúng ta rằng chúng ta đã phạm quá nhiều lỗi lầm và Chúa không muốn liên can gì tới chúng ta hết.

Nhưng đó không phải điều Lời Chúa nói. Lời Ngài nói với tư cách con cái được cứu chuộc và tha thứ của Ngài, chúng ta có thể dạn dĩ đến trước ngai của Ngài. Hôm nay bạn cần nhận lẽ thật này và chọn sống bởi nó.

Thay vì nói, “Tôi không cảm thấy Chúa yêu tôi,” “Tôi không cảm thấy mình được tha thứ” hay “Tôi không cảm thấy mình có tương lai,” hãy nói, “Chúa yêu tôi, và không gì có thể tách tôi khỏi tình yêu của Ngài. Ngài đã tha thứ cho tôi và tôi có thể đến với Ngài ngay bây giờ với sự tin quyết là Ngài chấp nhận tôi.”

Mỗi lần bạn cảm thấy không xứng đáng, hãy nhớ những gì Lời Chúa nói, và sau đó dạn dĩ đến với Cha thiên thượng của bạn. Ngài đang hào hứng chờ đợi để đón nhận bạn.


Cầu nguyện để bắt đầu

Chúa ơi, con dạn dĩ đến với Ngài vì Lời Ngài nói con được tha thứ và con luôn có thể đến với Ngài. Cảm ơn Ngài vì tha thứ những thất bại của con và ân sủng của Ngài giúp đỡ con mỗi lúc có nhu cầu.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon