Dấu Hiệu Của Một Cơ Đốc Nhân Thật

Dấu Hiệu Của Một Cơ Đốc Nhân Thật

Rô-ma 12:16, “Hãy sống hòa thuận với nhau. Đừng lo nghĩ những chuyện cao xa, nhưng hãy tự hạ, hòa mình với những người hèn mọn. Đừng tự cho mình là khôn ngoan.”

Một  trong  những  khía  cạnh  quan  trọng  nhất  của  tình  yêu thương là không vị kỷ, điều mà Rô-ma 12:16 mô tả như là sự sẵn lòng chấp nhận và thích nghi nhu cầu và ước ao của những người khác.

Những người đã hiểu được ý nghĩa của câu Kinh Thánh này và áp dụng nó trong đời sống của họ đã học biết thế nào là được hạ xuống để yêu thương. Họ không ích kỷ. Họ đã học để thích nghi và điều chỉnh với những người khác.

Mặc khác, những người nghĩ quá cao về bản thân thấy khó mà thích nghi với người khác. Quan điểm bị thổi phồng của họ về chính họ khiến họ nhìn người khác là “nhỏ bé” và “không quan trọng.” Họ ích kỷ mong người khác thích nghi với họ, nhưng họ thường không thể thích nghi với người khác mà không giận hay buồn bực.

Bạn là kiểu người nào? Trước đây tôi ích kỷ, nhưng giờ qua kinh nghiệm tôi có thể nói với bạn rằng sống không vị kỷ là cách sống thỏa mãn hơn nhiều.

Dấu hiệu của một Cơ Đốc nhân thật là khả năng để thích nghi với những người khác. Bạn sẽ không vị kỷ mà thích nghi với người khác hôm nay chứ?


Cầu nguyện để bắt đầu

Chúa ơi, hàng ngày xin chỉ cho con cách để thích nghi với người khác trong sự yêu thương. Con không muốn ích kỷ và thích nghi để đáp ứng các nhu cầu của người khác khi có thể. Xin hãy chỉ cho con cách đến với họ bằng tình yêu của Ngài!

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon