Để Chúa là “Điều Duy Nhất” Của Bạn

Thi Thiên 27:4, “Tôi đã xin CHÚA một điều, là điều tôi sẽ tìm kiếm. Ấy là tôi đuợc ở trong nhà CHÚA đến suốt đời, để chiêm ngưỡng sự tốt đẹp của CHÚA và cầu hỏi trong đền thờ Ngài.”

Cuộc đời không cần phải phức tạp. Chúa Giê-su không chết để chúng ta sống phức tạp, thất vọng, thống khổ. Giăng 10:10 nói Ngài đã chết cho chúng ta để chúng ta có sự sống và sự sống dư dật. Lúc mọi sự trở nên phức tạp, nó cướp đi sự vui mừng. Chúng ta cần học cách để chấm dứt căng thẳng và ngừng sống bận rộn thái quá.

Lối sống ngược lại là sống đơn giản. Đơn giản có nghĩa là “có một điều, gồm một thứ, đi một lối.” Chúa đã xử lý tôi về việc sống một cuộc đời đơn giản hơn. Ngài đã chỉ cho tôi rằng cách duy nhất để làm điều này là chỉ tập chú về “một điều.”

Chúa chỉ muốn chúng ta tập chú vào Ngài. Ngài nói cho chúng ta trong Lời Ngài rằng chúng ta sẽ không hưởng Vương Quốc của Ngài nếu chúng ta không đến với Ngài đơn sơ như một đứa bé và nói, “con tin.”

Điều đó nghe rất dễ, và có thể bạn muốn làm nó phức tạp…đừng làm thế! Kế hoạch của Chúa cho bạn là đơn giản. Có thể nó không hợp lý với tâm trí của bạn, nhưng chẳng có điều gì phức tạp về Đức Chúa Trời cả, và Ngài không muốn bạn phức tạp. Hôm nay, hãy đến với Ngài, nói rằng, “Con tin.” Hãy để Ngài là “Điều Duy Nhất” của bạn.


Cầu nguyện để bắt đầu

Chúa ơi, con tin nơi Ngài. Con không muốn sống và bị những sự phức tạp lám gánh nặng, nên hôm nay, con tìm kiếm đời sống đơn sơ bằng cách để Ngài là “Điều Duy Nhất” mà con tìm kiếm. Xin dẫn dắt con vào trong kế hoạch đơn giản của Ngài cho con.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon