ĐỂ LƯƠNG TÂM HƯỚNG DẪN BẠN

Hãy cầu nguyện cho chúng tôi, vì chúng tôi biết mình chắc có lương tâm tốt, muốn ăn ở trọn lành trong mọi sự. (Hê-bơ-rơ 13:18)

Chúa ban cho chúng ta một lương tâm để chúng ta có thể tránh xa rắc rối. Nếu chúng ta bỏ qua lương tâm của mình đủ lâu, chúng ta sẽ không còn cảm nhận sự cáo trách của Chúa khi chúng ta phạm tội. Người ta trở nên cứng cỏi khi họ bỏ qua ý thức tự nhiên về đúng sai. Điều này xảy ra cho cả những người đã được tái sinh. Người ta càng cứng lòng thì họ càng khó nghe tiếng của Chúa. Lương tâm của họ không làm việc theo như thiết kế của Chúa.

Lương tâm là một chức năng của tâm linh và nó làm việc như một người giám sát nội tại hành vi của chúng ta. Nó cho chúng ta biết khi điều gì đó đúng hay sai; cho nên, tri thức của chúng ta về các tiêu chuẩn và kim chỉ nam Chúa đã thiết lập cho chúng ta ảnh hưởng rất lớn đến lương tâm của chúng ta.

Lời Ngài đánh thức lương tâm của chúng ta khỏi tình trạng hôn mê. Những người không phải Cơ Đốc nhân có thể biết khi họ làm sai, nhưng họ không cảm nhận sự cáo trách như những người trong số chúng ta là những người được tái sinh, đầy dẫy Thánh Linh và thông công với Chúa mỗi ngày.

Chúng ta càng dành thì giờ trong sự hiện diện của Chúa, chúng ta càng trở nên nhạy với những điều không phản ánh tấm lòng của Chúa. Khi chúng ta hành xử không tin kính, chúng ta nhanh chóng cảm nhận rằng chúng ta đã bước ra khỏi cách mà Chúa Jêsus muốn chúng ta xử lý một hoàn cảnh.

Chúng ta có thể có đời sống tuyệt vời nếu chúng ta đổ đầy tâm trí mình bằng Lời Chúa và sau đó đơn sơ làm theo lương tâm của mình.

LỜI CHÚA CHO BẠN HÔM NAY :

Hãy để lương tâm của bạn hướng dẫn bạn.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon