Đeo Đuổi Đời Sống Thánh Khiết

Đeo Đuổi Đời Sống Thánh Khiết

1 Phi-e-rơ 1:15, “Nhưng như Đấng kêu gọi anh chị em là thánh, anh chị em phải nên thánh trong mọi cách sống mình.”

T ôi nghĩ chúng ta nên cẩn thận hơn một chút với cách sống của mình. Không có nghĩa là chúng ta cẩn thận tới mức sống trong sợ hãi, nhưng cẩn thận một cách tin kính, không phải một cách chủ nghĩa luật pháp.

Vì nếu chúng ta không cẩn thận về việc bạn bè chúng ta là ai, chương trình TV và phim ảnh mà chúng ta xem, loại sách mà chúng ta đọc, loại nhạc chúng ta nghe, cách chúng ta xài tiền, cách sử dụng thời gian của chúng ta, thì rốt cuộc chúng ta sẽ sống một đời lãng phí.

Là những Cơ Đốc nhân, chúng ta phải đeo đuổi sự thánh khiết và biết rằng chúng ta được thánh hóa, có nghĩa chúng ta được biệt riêng để Chúa sử dụng. Đúng vậy, lúc chúng ta tiếp nhận Giê-su Christ làm Đấng Cứu Thế, chúng ta được thánh hóa bởi Đức Thánh Linh và được biệt riêng cho mục đích Chúa ban. Và nếu chúng ta không hoàn tất mục đích của mình hoặc nếu chúng ta không đeo đuổi mục đích của mình, chúng ta sẽ cảm thấy trống rỗng và thất vọng.

Hôm nay, tôi nài khuyên bạn đeo đuổi mục đích sự thánh khiết của bạn. Khi đối diện những quyết định đầy thách thức, hãy hỏi Chúa phải làm gì và chọn con đường thánh khiết mà Ngài đã bày sẵn cho bạn.


Cầu nguyện để bắt đầu

Chúa Giê-su ơi, xin giúp con biết bất cứ thứ gì kéo con ra khỏi đời sống thánh khiết. Với sự hướng dẫn của Ngài, con muốn sống cẩn thận, đi theo con đường thánh khiết mà Ngài đã ban cho con.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon