Đeo Đuổi Sự Tối Ưu Của Đa-ni-ên

Đeo Đuổi Sự Tối Ưu Của Đa-ni-ên

Đa-ni-ên 6:3, “Nhưng Đa-ni-ên vượt hẳn các thượng thư và tổng trấn kia, nhờ có tâm trí siêu phàm, nên vua dự định giao cho ông trông coi toàn vương quốc.”

Đa-ni-ên là một người trong Kinh Thánh, được mô tả là có tinh thần tối ưu. Ông sống để tôn vinh Chúa bằng đời sống của mình, dù ông phải trả giá thế nào đi nữa.

Đa-ni-ên yêu Chúa và không hề dao động trong cam kết phụng sự Chúa của mình. Kết quả, Chúa đã ban cho ông ân huệ với vua, dẫn tới sự cất nhắc ông trên các lãnh đạo trong xứ. Nhưng cam kết của ông với Chúa bị thử thách.

Các lãnh đạo không thích vua ban ân huệ cho Đa-ni-ên. Nên họ thao túng vua ký một sắc lệnh cấm mọi người cầu nguyện với thần nào khác ngoại trừ vua trong ba mươi ngày. Vi phạm sắc lệnh có nghĩa bị ném vào hang sử tử.

Đa-ni-ên đã không làm theo sắc lệnh này-ông quan tâm tới việc giữ cam kết với Chúa hơn. Nếu bạn biết câu chuyện này, bạn biết Chúa đã bảo vệ ông và Ngài được tôn vinh trong xứ.

Tôi muốn khích lệ bạn sống với tinh thần tối ưu đó. Hãy quyết tâm sống cho Chúa trong mọi lĩnh vực đời sống bạn. Khi bạn làm thế, bạn sẽ hoàn tất mục đích thật của bạn và tôn vinh Chúa trong mọi điều bạn làm, giống như Đa-ni-ên.


Cầu nguyện để bắt đầu

Chúa ơi, con cam kết sống tối ưu, giống như Đa-ni-ên. Xin hãy vững lập tinh thần tối ưu trong con, để con phụng sự Ngài bằng cả tấm lòng trong mọi việc con làm.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon