Điều tuyệt vời nhất trong đời

Điều tuyệt vời nhất trong đời

Các con yêu dấu! Nếu Đức Chúa Trời đã yêu thương chúng ta như thế, thì chúng ta cũng nên yêu thương nhau. 1 GIĂNG 4:11

Yêu và được yêu là điều khiến cuộc sống trở nên đáng sống. Yêu và được yêu là cách Chúa tạo ra chúng ta—điều đó mang lại mục đích và ý nghĩa cho cuộc sống. Tình yêu là điều tuyệt vời nhất trên thế giới.

Đó cũng là lĩnh vực bị tấn công ác liệt nhất trong cuộc sống của chúng ta. Mục tiêu của ma quỷ là tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Chúa, và nó sẽ dùng mọi cách có thể để làm phức tạp thêm sự hiểu biết của chúng ta về tình yêu của Chúa hoặc làm cho nó trở nên khó hiểu. Phương thức lừa dối chính của nó là khiến chúng ta tin rằng tình yêu thương của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta tùy thuộc vào sự xứng đáng của chúng ta.

Đây là cách nó hoạt động trong cuộc đời tôi: Bất cứ khi nào tôi thất bại, tôi sẽ ngừng cho phép mình nhận được tình yêu của Chúa và bắt đầu trừng phạt bản thân bằng cách cảm thấy bị lên án và tội lỗi. Tôi đã sống theo cách này trong nhiều năm của cuộc đời mình, mang theo gánh nặng tội lỗi trên lưng đi khắp mọi nơi. Tôi phạm sai lầm thường xuyên, và tôi cảm thấy tội lỗi về từng lỗi lầm. Sau đó, tôi sẽ cố gắng giành được ân huệ của Chúa bằng những việc lành.

Tạ ơn Chúa, ngày tự do cuối cùng cũng đến với tôi. Đức Chúa Trời đã nhân từ bày tỏ cho tôi, qua Đức Thánh Linh, tình yêu của Ngài dành cho cá nhân tôi. Sự mặc khải duy nhất đó đã thay đổi toàn bộ cuộc đời tôi và bước đi với Ngài. Điều này cũng có thể đúng với bạn. Khi bạn nhận ra rằng Chúa yêu bạn vô điều kiện, mọi thứ sẽ thay đổi. Bạn được yêu, không phải vì những gì bạn đã làm hay chưa làm, mà vì Chúa là ai.


Tình yêu của Chúa dành cho bạn là hoàn hảo và vô điều kiện. Khi bạn thất bại, Ngài vẫn tiếp tục yêu bạn vì tình yêu của Ngài không dựa trên bạn mà dựa trên Ngài.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon