Đơn Cô Nhưng Không Cô Đơn

Đơn Cô Nhưng Không Cô Đơn

Phục Truyền 31:6, “Phải mạnh mẽ can đảm lên. Đừng sợ hải kinh khiếp trước mặt các dân đó vì CHÚA, Đức Chúa Trời của anh chị em cùng đi với anh chị em; Ngài không bao giờ xa lìa hay rời bỏ anh chị em đâu.”

Người ta thường trải qua sự cô đơn qua các hình thức như đau bên trong, sự trống rỗng hay thèm khát tình yêu thương. Các tác dụng phụ của nó bao gồm những cảm giác trống rỗng, vô dụng và vô đích. Có rất nhiều nguyên nhân gây ra cô đơn, nhưng nhiều người không biết họ không cần sống với nó. Họ có thể đối diện nó và xử lý nó.

Điều quan trọng cần biết là chỉ vì bạn một mình không có nghĩa bạn phải cô đơn. Dù không phải lúc nào cũng có thể né tránh việc phải ở một mình, nhưng có một cách để ngăn không để sự cô đơn áp chế.

Lời Chúa bảo chúng ta hãy mạnh mẽ và can đảm, vì Chúa luôn ở với chúng ta. Về thuộc thể có thể bạn ở một mình, nhưng điều đó không có nghĩa bạn phải cô đơn, vì về thuộc linh, Chúa luôn ở đó. Ngài sẽ không bao giờ lìa bỏ bạn.

Lần sau khi cảm giác cô đơn cố nổi lên trong đời sống bạn, tôi khích lệ bạn hãy nhớ Phục Truyền 31:6. Hãy công bố lớn tiếng rằng Chúa ở với bạn và bắt đầu nói chuyện với Ngài. Khi bạn để chỗ cho Ngài, sự hiện diện của Ngài sẽ đầy dẫy đời sống bạn. Bạn không cần phải cô đơn khi sự hiện diện của Chúa ở với bạn mọi nơi bạn đi.


Cầu nguyện để bắt đầu

Chúa ơi, con rất vui vì Ngài luôn ở với con. Con biết con sẽ không bao giờ phải cảm thất cô đơn khi có Ngài ở bên.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon