Đơn Giản Hóa Việc Cầu Nguyện

Gia-cơ 5:16, “Vậy hãy xưng tội với nhau và cầu thay cho nhau, để anh chị em được lành bệnh. Lời cầu xin của người công chính rất mạnh mẽ và hiệu nghiệm.”

Tôi học được rằng những lời cầu nguyện đơn sơ, từ tấm lòng, đầy đức tin luôn luôn được Chúa chú ý. Không may thay, chúng ta thường xem nhẹ điều này và biến những lời cầu nguyện của chúng ta thành một phần trình diễn rầm rộ, trong khi thực tế cầu nguyện là truyền thông với Chúa.

Chúng ta phải cẩn thận để chúng ta không nói nhằm gây ấn tượng cho bản thân khi cầu nguyện. Đôi khi tôi nghĩ chúng ta cảm thấy như thể cầu nguyện phải nghe thật hùng hồn. Chúng ta muốn gây ấn tượng với Chúa qua câu từ và nghe thánh thiện. Nhưng Chúa chỉ muốn nói chuyện với chúng ta.

Ngài muốn chúng ta nói chuyện với Ngài như với một người bạn-chứ không nói với một chất giọng khác. Nếu chúng ta không nói tiếng Anh từ thời nữ hoàng Ê-li-za-bét thường ngày, thì ta không cần sử dụng nó khi ta cầu nguyện.

Chúng ta cũng không cần phải cầu nguyện nhiều giờ liên tục. Lên lịch cầu nguyện là tốt, nhưng chúng ta nên cầu nguyện tới khi kết thúc và sau đó tiếp tục công việc của mình cho tới lần tiếp theo chúng ta cảm thấy cần cầu nguyện thêm.

Cách duy nhất để sự cầu nguyện thực sự thỏa mãn là nếu bạn sử dụng nó như một cơ hội để thờ phượng và cảm tạ Chúa về tất cả những điều Ngài làm cho bạn, nhận sự giúp đỡ của Ngài và mời Ngài vào mọi điều bạn làm. Ngài không ở đây để chúng ta gây ấn tượng với Ngài…Ngài ở đây để cùng sống với bạn. Đừng trình diễn. Chỉ việc mời Ngài bước vào.


Cầu nguyện để bắt đầu

Thánh Linh ơi, đừng để con biến lời cầu nguyện của con thành một màn trình diễn! Con không muốn cầu nguyện một lời cầu nguyện nhất định hay một khoảng thời gian nhất định chỉ để gây ấn tượng với Ngài. Đơn giản, con chỉ muốn Ngài là bạn thân nhất của con và là một phần trong mỗi khía cạnh của đời sống con.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon