Dự Phần Trong Sự Chịu Khổ Của Ngài

Dự Phần Trong Sự Chịu Khổ Của Ngài

Rô-ma 8:18, “Vì tôi xác nhận rằng những sự đau đớn trong hiện tại không đáng so với sự vinh quang trong tương lai sẽ được bày tỏ cho chúng ta.”

Là những Cơ Đốc nhân, chúng ta thích ý tưởng chia sẻ vinh hiển của Đấng Christ, thế còn cùng Ngài chịu khổ thì sao? Sự hy sinh của Chúa Giê-su cho chúng ta món quà sự sống đời đời và sự sống dư dật đang khi chúng ta ở trên đất này. Nhưng Kinh Thánh dạy rằng chúng ta phải chịu đựng những thời gian thử thách nếu muốn cùng vinh hiển với Ngài. Có đáng không? Theo Rô-ma 8:18 thì chắc chắn là có.

Ta có xu hướng tin rằng chúng ta chịu khổ vì cớ các hoàn cảnh của mình và nếu chúng mà thay đổi là chúng ta có thể hành động đúng. Nhưng Chúa muốn chúng ta trưởng thành và vững vàng đến nỗi chúng ta hành động đúng ngay cả khi các hoàn cảnh của chúng ta không tốt đẹp. Có những cấp độ đức tin khác nhau, và hầu như chúng ta muốn sử dụng đức tin của mình để thoát ra khỏi sự chịu khổ. Nhưng đôi khi kế hoạch của Chúa cho chúng ta là thực hành mức độ đức tin cao hơn, yếu tố sẽ đưa chúng ta vượt qua các thách thức của cuộc đời.

Chúng ta thường ngạc nhiên về quyền năng giải cứu của Chúa và xem nhẹ quyền năng gìn giữ, thêm sức và ban năng lực của Ngài. Chúa Giê-su đã hứa trong Giăng 16:33, rằng Ngài sẽ ban cho chúng ta sự bình an trong các thử thách của cuộc sống và quyền năng chúng ta cần để chiến thắng chúng. Hôm nay, tôi khích lệ bạn, nếu bạn đang trải qua thời điểm chịu khổ, hãy vững lòng vì trong Đấng Christ, bạn sẽ vượt qua và cùng Ngài vinh hiển, là vinh hiển sẽ được bày tỏ!


Cầu nguyện để bắt đầu

Chúa ơi, Rô-ma 8:18 nói rằng những sự chịu khổ hiện tại của con chẳng so gì với vinh hiển khi bước đi với Ngài. Con cũng muốn cái thái độ như thế. Cảm tạ Chúa vì sự bình an và quyền năng để vượt qua bất cứ sự chịu khổ nào con gặp phải.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon