Đừng Bận Rộn, Hãy Kết Quả

Đừng Bận Rộn, Hãy Kết Quả

Truyền Đạo 5:3, “Vì nhiều suy tư sinh ra mộng tưởng, nhiều lời sinh ra dại khờ.”

Bạn đang làm những việc không kết quả? Sự bận rộn đang cướp sự bình an của bạn?

Một lần tôi nghe một người bảo vệ, anh ta canh giữ một miếng đất tại cung điện Buckingham, Anh Quốc. Trong một trăm năm, hai mươi bốn tiếng một ngày, miếng đất đó đã được canh giữ.

Cuối cùng, có người hỏi, “Anh đang canh giữ cái gì?” Anh ta không biết và chỉ nói nó đã được bảo vệ trong 100 năm.

Hóa ra là một trăm năm trước, nữ hoàng đã trồng một số bụi hoa hồng tại đó và muốn bảo đảm là chúng phát triển. Bây giờ, một thế kỷ sau, một người bảo vệ đứng nơi từng có một bụi hoa hồng- chẳng bảo vệ cái gì cả.

Bạn có đang làm những việc nhưng bạn không còn biết tại sao bạn lại làm chúng? Chúa không bao giờ kêu gọi chúng ta trở nên bận rộn. Ngài kêu gọi chúng ta hãy kết quả. Có quá nhiều hoạt động không có mục đích không có kết quả và chỉ làm chúng ta căng thẳng.

Tôi khích lệ bạn kiểm kê lại việc bạn làm trong cả ngày. Có thể bạn đang làm việc Chúa không bảo bạn làm, hay việc Chúa từng bảo bạn làm nhưng không còn bảo nữa. Hãy để Thánh Linh chỉ cho bạn cách thoát ra khỏi sự bận rộn và kết quả hơn.


Cầu nguyện để bắt đầu

Thánh Linh ơi, xin giúp con kiểm điểm lại đời sống con và cắt bỏ hoạt động không có mục đích. Con không muốn quá bận rộn. Xin hãy chỉ cho con cách sống kết quả hơn.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon