ĐỪNG BAO GIỜ BỎ CUỘC

Chớ nản chí trong việc làm điều lành, vì nếu không chểnh mảng thì đến đúng kỳ chúng ta sẽ gặt. (Galati 6:9)

Một lý do người ta không nghe tiếng của Chúa đơn giản là họ bỏ cuộc quá sớm. Phao-lô và Si-la vẫn thờ phượng và ngợi khen Chúa trong buồng giam của họ lúc nửa đêm (xem Công Vụ 16:25). Nhiều người đã bỏ cuộc và đi ngủ sớm hơn. Chúng ta nên có khẩu hiệu: “Không bao giờ bỏ cuộc.”

Tôi khích lệ bạn không bỏ cuộc nói chuyện với Chúa và chờ đợi Ngài phán với bạn, bất kể chuyện gì đi nữa. Hãy dành thời gian với Chúa hàng ngày. Một người không chịu từ bỏ là người Satan không thể đánh bại. Hắn muốn bạn bỏ cuộc ngay bây giờ và nói những điều như:

  • “Tôi sẽ không bao giờ có một công việc tốt hơn.”
  • “Tôi sẽ không bao giờ kết hơn.”
  • “Tôi sẽ không bao giờ ra khỏi nợ nần.”
  • “Tôi sẽ không bao giờ giảm cân.”

Các thái độ như thế này bảo đảm chúng ta sẽ không nhận bất cứ thứ gì! Nhưng chúng ta cũng có thể chọn thái độ nói rằng, “Chúa là thành tín với Lời của Ngài và tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc.” Một trong những lý do lớn nhất người ta không bao giờ nhìn thấy các kết quả của lời cầu nguyện của họ là họ bỏ cuộc. Đến thời điểm chúng ta sẽ gặt, nhưng đó là thời điểm nào? Là khi Chúa biết rằng chúng ta sẵn sàng để nhận điều chúng ta đang cầu xin. Cho tới thời điểm đó, một công việc của chúng ta là cứ trung tín. Cứ cầu nguyện và cứ vâng lời.

LỜI CHÚA CHO BẠN HÔM NAY :

Chúa ban cho chúng ta cơ hội thứ hai, vì thế nếu bạn cần một khởi đầu mới thì đó là ngày hôm nay!

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon