ĐỨNG CHỖ SỨT MẺ

Ta tìm kiếm một người ở giữa họ để xây tường thành, để đại diện cho xứ sở đứng trám vào lỗ hổng trước mặt Ta hầu cho Ta khỏi hủy diệt xứ, nhưng Ta không tìm thấy. (Ê-xê-chi-ên 22:30)

Chỗ sứt mẻ là khoảng cách giữa hai vật; nó ngăn hai đồ vật, hai khoảng cách, hai thực thể hay hai người kết nối với nhau. Khi tôi giảng ở nước ngoài, có một khoảng cách giữa khán giả và tôi. Có thể là khoảng cách vật lý nếu tôi ở trên bục giảng; có thể là một khoảng cách văn hóa, nhưng cái tôi quan tâm nhất là khoảng cách ngôn ngữ. Nếu tôi muốn người ta hiểu tôi, tôi cần người thông dịch, ai đó đứng vào khoảng cách ngôn ngữ để tôi có thể truyền thông sứ điệp một cách hiệu quả. Người thông dịch thay tôi làm việc để xóa bỏ khoảng cách và người ta có thể hiểu điều tôi đang nói.

Ê-xê-chi-ên 22:29-31 nói về việc đứng chỗ sứt mẻ. Câu của ngày hôm nay nằm trong phân đoạn đó và đó là một trong những câu buồn nhất trong Kinh Thánh. Trong đó, thực tế Chúa đang nói, “Ta cần ai đó cầu nguyện, và Ta không tìm được ai cả, vì thế Ta phải hủy diệt xứ này.” Tất cả những gì Ngài cần là một người để cầu nguyện, và toàn bộ xứ có thể được tha. Bạn có thấy sự cầu thay quan trọng như thế nào không? Chỉ một người có thể tạo ra một sự khác biệt lớn trong toàn bộ một quốc gia và cứu toàn bộ nơi đó qua sự cầu nguyện! Chúng ta cần sẵn lòng để cầu nguyện; chúng ta cần nhạy bén với những lúc như thế khi Thánh Linh đang dẫn dắt chúng ta để cầu thay và chúng ta cần vâng lời. Chúng ta không bao giờ biết khi nào lời cầu nguyện của chúng ta chính là lời cầu nguyện cần để lấp chỗ sứt mẻ và kết quả là nối kết quyền năng của Chúa với một hoàn cảnh tuyệt vọng.

LỜI CHÚA CHO BẠN HÔM NAY :

Hãy nói với Chúa là bạn sẵn sàng để cầu nguyện cho người khác và hãy cầu nguyện khi Ngài đặt để những con người khác nhau trong lòng bạn.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon