Đừng Coi Chúa là Thần Tài

Đừng Coi Chúa là Thần Tài

1 Cô-rinh-tô 3:16, “Anh em không biết rằng anh em là đền thờ của Đức Chúa Trời, và Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngự trong anh em sao?”

Trước đây, thi thoảng tôi có dành thời gian với Chúa hoặc khi đời sống tôi gặp rắc rối lớn. Cuối cùng, tôi đã học được rằng nếu tôi muốn ngừng sống trong tình trạng hết khẩn cấp này đến khẩn cấp khác, tôi cần tìm kiếm Chúa mỗi ngày như thể tôi thực sự cần Ngài.

Đúng là Chúa sẽ luôn giúp đỡ chúng ta khi chúng ta đến với Ngài. Nhưng nếu ta muốn chiến thắng liên tục, chúng ta đừng coi Chúa là ông thần tài, và hãy mời Ngài vào đời sống hàng ngày của chúng ta.

Chúa muốn bạn trở nên riêng tư với Ngài. Ngài chứng minh điều này qua sự thật là Ngài sống trong chúng ta.

Khi Chúa Giê-su chết trên thập tự, Ngài đã mở lối để chúng ta trở nên riêng tư với Đức Chúa Trời Toàn Năng. Nếu Chúa chỉ muốn mối quan hệ “khẩn cấp,” Ngài sẽ chỉ thỉnh thoảng viếng thăm, và chắc chắn Ngài đã không đến để thường trú trong chúng ta.

Thật là một suy nghĩ tuyệt vời! Chúa là người bạn hữu riêng tư của bạn! Hôm nay bạn sẽ ngừng xem Ngài là thần tài chứ?


Cầu nguyện để bắt đầu

Chúa ơi, con biết rằng đời sống Cơ Đốc còn hơn là kế hoạch chữa cháy “chỉ khi khẩn cấp” rất nhiều. Vì Ngài sống trong con, con muốn biết Ngài như một người bạn hữu riêng tư. Chứ không chỉ gọi Ngài khi con gặp rắc rối, con muốn tìm kiếm Ngài mỗi ngày.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon