Đừng Đầu Hàng Sợ Hãi

Đừng Đầu Hàng Sợ Hãi

Thi Thiên 56:3, “Trong ngày sợ hãi, tôi sẽ tin cậy Ngài.”

Sợ hãi không đến từ Chúa, mà từ Satan, nên mỗi lần bạn cảm thấy sợ trong cuộc đời bạn, kẻ thù đang tấn công bạn đó. Trong những sự dạy dỗ của mình tôi thường nói rằng sợ hãi là “linh đầu sỏ.” Đó là linh mà satan sử dụng để có cai trị dân sự Chúa và ngăn họ ở dưới sự lãnh đạo của Chủ Thật là Giê-su Christ.

Rất nhiều người chưa bao giờ hoàn tất sự kêu gọi của Chúa trên đời sống họ chỉ vì mỗi lần họ cố đi tới, thì ma quỷ sử dụng sợ hãi để ngăn họ. Nó có đang sử dụng sợ hãi để ngăn bạn? Satan sử dụng sợ hãi để ngăn dân sự vui hưởng cuộc sống. Sợ hãi đem đến sự thống khổ và chắc chắn bạn không thể vui hưởng cuộc sống và bị làm cho thống khổ cùng lúc.

Khi ma quỷ đem sợ hãi đến, bạn có thể chọn không đầu hàng nó. Đa-vít đã nói, Trong ngày sợ hãi, tôi sẽ tin cậy Ngài. Tôi tin thật không sai khi nói lúc bạn nỗ lực để đeo đuổi Chúa cả tấm lòng và đi theo Ngài, kẻ thù sẽ tấn công bằng sự sợ hãi. Tuy nhiên, nếu bạn tin quyết và tin cậy nơi Chúa. Ngài có thể giúp bạn chiến thắng sợ hãi và tiến lên.


Cầu nguyện để bắt đầu

Chúa ơi, con không muốn đầu hàng sợ hãi. Con tin quyết và tin cậy nơi Ngài. Con biết con có thể nương cậy nơi Ngài để Ngài ban sự can đảm và sức mạnh để chống cự sợ hãi.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon