Đừng giải quyết cho trung bình

Thể hiện lòng thương xót

Xin tôn vinh Đức Chúa Trời là Đấng dùng quyền năng tác động trong chúng ta, có thể thực hiện muôn phần hơn mọi điều chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng. Êphêsô 3: 20

Đức Chúa Trời thích sử dụng những người bình thường, bình thường, hàng ngày, những người có những mục tiêu và tầm nhìn khác thường.

Tôi là như vậy—chỉ là một người bình thường, bình thường với mục tiêu và tầm nhìn thúc đẩy quyết tâm của tôi. Nhưng chỉ vì tôi bình thường và tầm thường không có nghĩa là tôi hài lòng với mức trung bình. Tôi không thích từ đó. Tôi không muốn ở mức trung bình. Tôi không có ý định ở mức trung bình. Tôi không phục vụ một vị thần trung bình; do đó, tôi không tin rằng mình phải ở mức trung bình—và bạn cũng vậy.

Lời Đức Chúa Trời chứng minh rằng bất cứ ai cũng có thể được Đức Chúa Trời sử dụng một cách mạnh mẽ. Càng đến gần Đức Chúa Trời, chúng ta càng có thể làm những điều vĩ đại và vĩ đại, những điều khiến chính chúng ta cũng phải kinh ngạc. Nếu chúng ta tin rằng Chúa có thể sử dụng chúng ta, và nếu chúng ta đủ táo bạo để có những mục tiêu và tầm nhìn phi thường, thì Chúa sẽ làm những điều quyền năng trong chúng ta và thông qua chúng ta.

Một “mục tiêu khác thường” là một điều gì đó gần như không thể thực hiện được nếu không có Chúa—nó vượt quá tất cả những gì chúng ta có thể dám hy vọng, cầu xin hoặc suy nghĩ, tùy theo quyền năng vĩ đại của Ngài đang hoạt động trong chúng ta. Đây là những gì Đức Chúa Trời sẽ làm trong cuộc sống của chúng ta nếu chúng ta quyết tâm không chấp nhận mức trung bình.


Hãy quyết tâm mở rộng niềm tin của bạn cho một điều gì đó tuyệt vời. Chúng ta có thể chọn trở thành những người bình thường với những mục tiêu khác thường.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon