Đừng Lo Lắng …Hãy Thờ Phượng!

Đừng Lo Lắng …Hãy Thờ Phượng!

Thi Thiên 34:9, “Hỡi các thánh, hãy kính sợ CHÚA. Vì người nào kính sợ Ngài chẳng thiếu thốn gì.”

Tôi nhớ một buổi sáng khi tôi ngồi xuống để cầu nguyện, nhưng lại bắt đầu lo lắng về hoàn cảnh hiện tại và cân nhắc xem mình sẽ làm gì về hoàn cảnh đó.

Thình lình, tôi nghe một tiếng nói êm dịu, nhỏ nhẹ trong tâm linh, nói rằng, Joyce, con sẽ thờ lạy nan đề của con hay thờ phượng Ta đây? Thấy không, Chúa rất muốn giải quyết nan đề của tôi nếu tôi sẵn sàng quên nó và dành thời gian thờ phượng Ngài.

Khi chúng ta thờ phượng Chúa, chúng ta khai phóng gánh nặng cảm xúc hoặc tâm trí đang trĩu nặng trên chúng ta. Nó ăn nuốt sự vĩ đại của Chúa. Khi chúng ta chăm xem Ngài và thờ phượng, chúng ta sẽ luôn thấy kế hoạch của Ngài cho đời sống chúng ta hiệp mọi sự làm lợi cho chúng ta.

Kinh Thánh nói những người thật sự thờ phượng Chúa bằng sự tin kính chẳng thiếu thốn điều gì. Bạn có muốn chắc chắn tất cả nhu cầu của bạn sẽ được đáp ứng? Vậy thì hãy nhớ thờ phượng, đừng lo lắng.

Dù những khó khăn bạn đối diện là gì, cứ tiếp tục ngợi khen và tôn vinh Chúa. Đức tin sẽ dấy lên trong lòng bạn, và bạn sẽ chiến thắng.


Cầu nguyện để bắt đầu

Chúa ơi, con sẽ không lo lắng. Mà con chọn để thờ phượng Ngài. Ngài là vĩ đại và uy lực, và con biết rằng mọi nhu cầu của con được đáp ứng vì cớ sự tốt lành và tình yêu Ngài dành cho con.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon