ĐƯỢC TINH LUYỆN BỞI LỬA

CHÚA đi trước họ; ban ngày Ngài ngự trong một trụ mây để dẫn đường, và ban đêm trong một trụ lửa để soi sáng, để họ có thể đi cả ngày lẫn đêm. (Xuất Hành 13:12)

Kinh Thánh đề cập lửa của Chúa và cách nó được sử dụng trong cuộc đời chúng ta trong các phần khác nhau của Kinh Thánh. Nếu chúng ta muốn điều tốt nhất của Chúa, chúng ta phải sẵn lòng chịu lửa thánh hóa. Trong chúng ta có vàng (những điều tốt đẹp), nhưng chúng ta cũng có những sự bất khiết cần được loại bỏ.

Mọi người đều muốn có điều tốt nhất của Chúa, nhưng ít người hào hứng để lửa của Chúa theo đuổi họ. Hãy luôn nhớ rằng khi lửa của Chúa bước vào cuộc đời bạn thì Ngài là Đấng kiểm soát lửa. Ngài sẽ không bao giờ để lửa tắt hẳn, cũng không để nó tiêu diệt bạn. Ngài không bao giờ cho phép bất cứ điều gì đến trên chúng ta mà vượt khả năng chịu đựng của chúng ta đâu.

Xuyên suốt cuộc đời chúng ta, chúng ta kinh nghiệm những thời điểm dường như khó khăn và những thời điểm khác dễ dàng hơn. Phao-lô đã nói đến những thời điểm này và ông đã nói rằng ông đã phải học để thỏa lòng trong cả hai. Ông tin cậy rằng sự khôn ngoan của Chúa là trọn vẹn và rằng mọi sự cuối cùng sẽ làm ích lợi cho chúng ta. Chúng ta có thể chọn làm điều giống vậy. Chống cự lửa của Chúa cũng không ngăn được nó cháy trong cuộc đời chúng ta đâu-mà chỉ khiến chúng ta khó chịu đựng hơn mà thôi.

Lửa của Chúa đến để thiêu rụi tất cả những thứ vô dụng trong cuộc đời chúng ta và chừa lại những thứ đốt sáng cho Ngài. Đôi khi chúng ta cảm nhận lửa này cháy trong chúng ta khi chúng ta nghiên cứu Lời Chúa và bị Lời cáo trách trong một lĩnh vực cần thay đổi. Có lúc lửa của Chúa đến quan một hoàn cảnh khó chịu, trong hoàn cảnh đó Chúa đòi hỏi chúng ta phải vững vàng và bày tỏ hành vi tin kính. Bất cứ khi nào chúng ta chịu đựng điều khó khăn vì vinh quang của Chúa chúng ta chắc chắn phần thưởng của chúng ta sẽ đến vào đúng thời điểm.

LỜI CHÚA CHO BẠN HÔM NAY :

Nếu bạn trải qua điều này, điều kia, bạn không cần phải trốn chạy hay sợ hãi nó.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon