Được Tự Do Để Kiên Định

Được Tự Do Để Kiên Định

Và để biết Ngài, biết quyền năng phục sinh của Ngài… —Phi-líp 3:10

Việc bền đỗ đeo đuổi Chúa không nhất thiết là dễ dàng, nhưng hoàn toàn xứng đáng. Tuy nhiên, bạn không thể thật sự đeo đuổi Chúa cho tới khi, trước tiên, bạn kinh nghiệm sự tự do thật. Chúa hành động để giải phóng chúng ta tự do, thật vẻ vang khi được tự do khỏi mặc cảm tội lỗi, khỏi sự lên án và khỏi những thắc mắc về điều mà người khác nghĩ về chúng ta.

Chúng ta được tự do khỏi lo lắng thất bại khi ta biết mình là ai trong Đấng Christ. Điều này đem sự can đảm đến cho chúng ta để có thể bước ra và đeo đuổi các lời hứa của Chúa.

Một trong những tự do lớn lao nhất Chúa đã ban cho tôi là sự tự do để là chính tôi. Trong nhiều năm, tôi đã cố trở thành thứ gì đó mà tôi không phải, cảm thấy như thể tôi cần phải như thế này thế kia, dù trong suốt thời gian đó tôi biết mình không giống người khác. Thế nhưng, tôi cứ cố trở nên như người khác cho tới khi tôi học biết qua mối quan hệ với Chúa để thành người mà Ngài Chúa tạo dựng tôi trở thành. Điều này cũng giải phóng tôi cái tôi của mình, để tôi có thể tập trung vào Chúa Giê-su và làm chứng cho người khác theo như cách Ngài muốn.

Phi-líp 3 nói Phao-lô quyết chí để có những điều mà Chúa Giêsu đã chịu chết nhằm có được, để biết Ngài và quyền năng sự sống lại của Ngài. Tôi tin khi chúng ta được tái sinh, có một tinh thần quyết chí dấy lên trong chúng ta. Chúng ta có thể gọi nó là lòng nhiệt huyết hoặc sự sốt sắng của Thánh Linh, và đó là thứ cho ta sự hứng khởi mà chúng ta cần trong những lúc khó khăn để nói, “Tôi sẽ không bỏ cuộc để có được mối quan hệ thân mật, khăng khít, sâu nhiệm và cá nhân với Đức Chúa Trời. Tôi sẽ không bỏ cuộc vì tôi muốn trở thành tất cả những gì Đấng Christ muốn tôi trở thành.” Hãy kiên định để ở trong đức tin và nhận lãnh các lời hứa của Chúa. Hãy nhớ, bạn thuộc về Ngài và Ngài đã ban cho bạn một tâm linh không nao sờn!


Cầu nguyện để bắt đầu

Chúa ơi, con muốn sống một đời sống mới, bền đỗ đeo đuổi Ngài và các lời hứa của Ngài. Con tin cậy Ngài giúp đỡ con trở thành tất cả những gì Ngài đã tạo dựng con để trở thành và kinh nghiệm sự tự do thật.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon