ĐƯỢC và KHÔNG ĐƯỢC

Có ai trong vòng các con, khi con mình xin bánh lại cho đá, hay con xin cá, lại cho rắn chăng? (Ma-thi-ơ 7:9-10)

Không phải lúc nào chúng ta cũng đủ khôn để biết điều đúng để cầu xin, nhưng câu Kinh Thánh hôm nay hứa rằng nếu chúng ta xin bánh thì Chúa sẽ không cho đá và nếu chúng ta xin cá thì Ngài sẽ không cho rắn. Có những lúc chúng ta nghĩ rằng chúng ta đang xin bánh nhưng trong thực tế chúng ta đang xin đá. Nói cách khác, có thể chúng ta cầu xin điều gì đó mà chúng ta thật sự tin là đúng, nhưng Chúa biết rằng nếu Ngài đáp lời thỉnh cầu như thế sẽ là điều tệ nhất Ngài có thể cho chúng ta.

Chúng ta có khả năng, trong tất cả sự ngây thơ, để cầu xin điều gì đó tiềm tàng nguy hiểm hay xấu xa đối với chúng ta mà chúng ta không nhận ra nó. Trong trường hợp đó, chúng ta cần vui mừng Chúa không ban nó cho chúng ta đâu! Trong những trường hợp như thế, chúng ta ít biết rằng việc Chúa nói “được” với lời khẩn cầu đó thì giống như việc để một con rắn vào nhà. Chúng ta phải tin cậy Ngài đủ để nói, “Chúa ơi, con có sự tự tin để cầu xin Ngài bất cứ điều gì. Nhưng con không muốn bất cứ điều gì không phải ý muốn của Ngài dành cho con. Và con tin cậy Ngài Chúa ơi. Nếu con không nhận được, con sẽ biết rằng thời điểm không đúng hay Ngài có điều tốt đẹp hơn dành cho con và đơn giản là con chưa suy nghĩ để cầu xin điều đó.” Đừng bao giờ để bản thân có thái độ tiêu cực vì Chúa không cho bạn mọi thứ bạn muốn.

Chúa muốn chúng ta được phước. Ngài muốn chúng ta không chỉ có điều chúng ta muốn mà điều tốt nhất cho chúng ta. Nếu chúng ta thật sự tin cậy Chúa, chúng ta phải tin cậy Ngài khi Ngài nói, “không được” với những lời cầu xin của chúng ta như lúc Ngài nói “được” với những cầu xin đó.

LỜI CHÚA CHO BẠN HÔM NAY :

Hãy tin cậy Chúa khi Ngài nói “không được” và khi Ngài nói “được.”

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon