Giã Từ Sự Xấu Hổ

Giã Từ Sự Xấu Hổ

Kinh-Thánh nói rằng: Kẻ nào tin Ngài sẽ chẳng bị hổ thẹn. —Rô ma 10:11

Khi một người có bản chất hổ thẹn, như tôi trước đây, nó sẽ trở thành nguồn hoặc cội rể của rất nhiều nan đề nội tại phức hợp, như sự chán nản, sự cô đơn, sự cô lập. Tất cả sự hỗn loạn cưỡng ép đều đâm rễ trong sự xấu hổ: ma túy, rượu chè và nghiện chất ma túy khác, rối loạn ăn uống như: chứng cuồng ăn, chứng biếng ăn và béo phì. Nghiện tiền bạc như: keo kiệt bủn xỉn, bài bạc, đủ loại băng hoại tình dục, danh sách là vô tận.

Với một vài người, tham công tiếc việc hậu quả của sự hổ thẹn trong đời sống của họ. Người tham công tiếc việc họ không bao giờ có thể tận hưởng cuộc sống. Trừ khi họ làm việc ngày và đêm,nếu không họ cảm thấy thiếu tinh thần trách nhiệm. Đúng thế,một số người giống như tôi trước đây, nếu họ tận hưởng của sống của họ, họ cảm thấy bị định tội về đều đó.

Bạn có thể đang đấu tranh với sự tham công tiếc việc như tôi trước đây, hoặc có thể bạn có một sự tranh chiến khác, chung quy cũng vì xấu hổ. Vấn đề là sự xấu hổ có thể ở trong chúng ta. Nhưng chúng ta không cần phải để nó trong chúng ta. Khi chúng ta tin Chúa và dâng đời sống mình cho Ngài, Ngài đã cất bỏ sự hổ thẹn của chúng ta. Chúa Giê-su chết để tẩy sạch tội lỗi chúng ta và che đậy lỗi lầm của chúng ta để chúng ta sống trong sự hiện diện của Chúa như là con cái của Ngài.

Nếu như sự hổ thẹn đang tấn công bạn, giờ là lúc để nhớ đến sự thật rằng Chúa yêu bạn, và nếu như bạn tin, tuân thủ, tin cậy và nương dựa vào Ngài, Ngài sẽ cất bỏ sự hổ thẹn của bạn đi.


Cầu nguyện để bắt đầu

Chúa ơi! Con biết khi con tin nhận Ngài, con không phải sống trong sự hổ thẹn nữa, cảm ơn Ngài vì Ngài cất bỏ hết sự hổ thẹn đi để con được tự do sống trong sự hiện diện của Ngài.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon