Gieo Và Gặt

Gieo Và Gặt

Galati 6:7, “Vì ai gieo điều gì thì sẽ gặt điều ấy.”

Câu Kinh Thánh này nói rõ cho chúng ta rằng chúng ta sẽ gặt những gì mình gieo. Theo nghĩa đen thì câu này áp dụng cho việc làm trang trại và trồng mùa màng. Phần lớn người ta biết nó cũng áp dụng cho việc dâng hiến tiền bạc và rời rộng. Nhưng bạn có biết rằng nguyên tắc này cũng áp dụng cho cách chúng ta đối xử với người khác không?

Các thái độ và lời nói của chúng ta là những “hạt giống” mà chúng ta gieo mỗi ngày và nó quyết định loại trái hay mùa gặt mà chúng ta sẽ có trong các hoàn cảnh và mối quan hệ của chúng ta.

Ma quỷ thích giữ chúng ta bận rộn suy nghĩ một cách ích kỷ, đối xử với những người bạn trung thành như thể họ không quan trọng, gieo những lời gây gổ trong gia đình chúng ta, và nghĩ những suy nghĩ tiêu cực về sếp, mục sư…Ma quỷ muốn chúng ta gieo các hạt giống xấu trong mỗi một mối quan hệ và hoàn cảnh.

Rất nhiều người hành xử theo cách này và họ lại thắc mắc tại sao người ta không thích họ hay đối xử với họ theo cách họ muốn được đối xử. Câu trả lời thật đơn giản-họ gặt những gì họ gieo.

Để tôi hỏi bạn, hôm nay bạn đang gieo cái gì? Bằng ân sủng của Chúa, hãy chọn gieo tình yêu thương, sự tha thứ, sự nhân từ và sự kiên nhẫn vào mỗi mối quan hệ và hoàn cảnh. Bạn sẽ thấy khi bạn đối xử với người khác theo cách Chúa muốn, bạn sẽ gặt một đời sống đầy sự khích lệ, các mối quan hệ tin kính và kết quả mỹ mãn.


Cầu nguyện để bắt đầu

Thánh Linh ơi, con muốn gieo những điều tốt và gặt những điều tốt. Thay vì hành động ích kỷ với người khác, xin giúp con gieo sự tử tế và tình yêu thương vào các mối quan hệ của con với tất cả những người ở trong cuộc đời của con.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon