Trở Thành Chiến Binh

Trở Thành Chiến Binh

Hãy vì đức tin mà đánh trận tốt lành, bắt lấy sự sống đời đời, là sự mà con đã được gọi đến, và vì đó mà con đã làm chứng tốt lành (của đức tin) trước mặt nhiều người chứng kiến. 1 TI-MÔ-THÊ 6:12

Giống như sứ đồ Phao-lô nói rằng ông đã đánh trận tốt lành trong đức tin (2 Ti-mô-thê 4:7), nên ông đã hướng dẫn môn đồ trẻ Ti-mô-thê của mình cũng đánh trận tốt lành trong đức tin. Điều này có nghĩa là chúng ta phải luôn luôn tin cậy Chúa và không bỏ cuộc!

Một phần của việc đánh trận trong đức tin là có khả năng nhìn ra kẻ thù. Chừng nào chúng ta còn thụ động, thì Satan sẽ hành hạ chúng ta. Hoàn cảnh của chúng ta sẽ không thay đổi nếu tất cả những gì chúng ta làm chỉ là ngồi yên và mong đợi mọi thứ khác đi. Chúng ta có thể hành động. Chúng ta thường không chống lại kẻ thù khi hắn gieo vào chúng ta sự chán nản, sợ hãi, nghi ngờ hay tội lỗi. Chúng ta nghe theo sự lừa dối của hắn, trong khi chúng ta nên bảo hắn phải biến đi!

Bạn và tôi không nên để ma quỷ đấm đá mình; thay vào đó, chúng ta có thể trở thành những chiến binh. Chúng ta có thể đứng vững trong đức tin và biết rằng Chúa là tốt lành và những điều tốt lành sẽ đến với chúng ta.

Chúa là thành tín, và chúng ta sẽ thấy phước hạnh của Ngài thể hiện trên cuộc đời mình nếu chúng ta không bỏ cuộc. Hãy đứng vững! Chiến đấu! Hãy nâng khiên đức tin của bạn lên! Chúa đứng về phía bạn và bạn không thể thua trận nếu đi theo Ngài.


Hãy chống lại Sa-tan khi hắn cố giành chỗ đứng, và hắn sẽ không bao giờ xây được đồn lũy.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon