GIỮ BÍ MẬT CỦA CHÚA

Riêng phần con, khi cầu nguyện, hãy vào phòng riêng đóng cửa lại, cầu nguyện với Cha con, là Đấng ở trong nơi kín đáo và Cha con, là Đấng thấy trong nơi kín đáo ấy, sẽ thưởng cho con. (Ma-thi-ơ 6:6)

Qua nhiều năm trong kinh nghiệm với Chúa, tôi đã nhận ra rằng chúng ta không giỏi giữ bí mật các vấn đề cần được giữ bí mật. Câu Kinh Thánh hôm nay cho thấy những gì chúng ta cầu nguyện là giữa chúng ta với Chúa và không cần thực hiện như một sự phô bày cho người khác. Chúng ta muốn nghe từ Chúa, thế nhưng lúc chúng ta cảm thấy Ngài nói cho chúng ta bất cứ việc gì thì chúng ta không thể chờ để nói cho người khác điều Ngài đã nói. Có lẽ đôi khi điều đó là ổn, nhưng cũng có những lúc khi những vấn đề giữa chúng ta và Chúa cần phải được giữ bí mật.

Khi Giô-sép có một chiêm bao rằng cha và các anh của ông một ngày nào đó sẽ phủ phục trước ông, có lẽ sự ngu dại trẻ con đã thôi thúc nói cho họ biết về chiêm bao. Có lẽ Chúa đã phải xử lý sự ngu dại đó ra khỏi Giô-sép trước khi Ngài có thể tin tưởng giao cho ông trách nhiệm Ngài đã nghĩ đến. Việc chúng ta không sẵn lòng để giữ các bí mật là một triệu chứng của sự không trưởng thành, thường là như vậy. Tôi nghĩ chúng ta sẽ nhìn thấy nhiều phần thưởng của Chúa hơn được bày tỏ trong cuộc đời chúng ta, như câu của ngày hôm nay nói, nếu chúng ta có thể học để phân biệt sự khác nhau giữa cái cần nói và cái cần giữ bí mật.

Chúa sẽ tiết lộ nhiều hơn cho chúng ta nếu Ngài có thể tin tưởng chúng ta. Chúng ta hãy học để giữ các sự việc trong lòng cho đến khi Chúa cho phép chúng ta nói ra.

LỜI CHÚA CHO BẠN HÔM NAY :

Hãy cẩn thận về những gì bạn nói lúc cảm xúc của bạn dâng trào.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon