Giữ Dòng Sông Luôn Chảy

Giữ Dòng Sông Luôn Chảy

Giăng 7:38, “Người nào tin Ta thì sông nước trường sinh sẽ tuôn tràn từ cõi lòng mình, đúng như Kinh Thánh đã dạy.”

Là những tín hữu trong Christ, Thánh Linh sống ở trong chúng ta, cư ngụ trong tâm linh chúng ta. Ngài là dòng sông sự sống bên trong chúng ta. Dòng sông đó là một món quà tuyệt vời Chúa ban cho mỗi một chúng ta. Trong dòng chảy của nó có sức khỏe tốt, cái nhìn hướng ngoại tích cực về cuộc sống, thái độ rời rộng và tha thứ.

Tuy nhiên, nhiều người đã để cho dòng sông của họ bị chặn dòng. Họ luôn nản lòng, và dù họ làm gì đi nữa họ không thể phục hồi trở lại. Nhiều năm bỏ bê đã biến một dòng sông chảy tuyệt vời một thời thành một con suối nhỏ. Bạn có biết những người như thế không? Nghe có giống đời sống bạn không?

Cho tới khi bạn dọn dẹp và thông dòng sông của mình thì mọi sự sẽ khó khăn, thất vọng và không thỏa nguyện. Bạn sẽ không thể nếm dòng nước làm cho thỏa mãn không thứ gì bằng.

Hôm nay hãy chọn chấm dứt dành cuộc đời để chiến đấu, tranh chiến và lê lết từng bước một trong vũng bùn. Hãy xin Chúa giúp bạn dọn sạch các mảnh vụn. Ngài sẽ cho bạn thấy thứ gì đang chặn dòng chảy và cách loại bỏ chúng. Rồi hãy thỏa thích dòng chảy làm cho thỏa mãn của dòng sông nước sống.


Cầu nguyện để bắt đầu

Chúa ơi, con muốn giữ dòng sông nước sống của Ngài chảy trong con. Xin hãy chỉ cho con những mảnh vụ đang chặn dòng và chỉ cho con cách để dọn sạch chúng.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon