Giúp Nhau Nhen Lại

Giúp Nhau Nhen Lại

Hê-bơ-rơ 10:24, “Chúng ta hãy lưu ý khích lệ nhau trong tình yêu thương và các việc lành.”

Tôi có ba người bạn, tôi thường đi ăn trưa với họ hay uống cà- phê. Chúng tôi thường nói về những điều Chúa đặt để trong lòng chúng tôi để làm cho người khác hay các ý tưởng sáng tạo về những cách mới để trở thành một nguồn phước. Tôi tin những cuộc nói chuyện như thế này rất đẹp lòng Chúa.

Ý tưởng khích lệ người khác bạo liệt làm các việc lành không phải là mới. Hê-bơ-rơ 10:24 nói chúng ta hãy lưu ý khích lệ nhau trong tình yêu thương và các việc lành. Chúng ta nên nghiên cứu và nghĩ ra cách khích lệ nhau làm các việc lành và các việc yêu thương, hữu ích.

Tự mình đi theo Chúa là điều tốt rồi, nhưng tôi thấy cùng bạn bè đi theo Chúa thú vị hơn rất nhiều. Tôi muốn thách thức bạn tìm những người cùng tâm tình, muốn đi theo Chúa. Hãy lên kế hoạch nhóm họp để bạn có thể suy nghĩ về những cách thực tiễn để sống đời sống cơ đốc. Hãy tìm cách để có thể phụng sự Chúa và cùng nhau sống bày tỏ tình yêu của Ngài.


Cầu nguyện để bắt đầu

Thánh Linh ơi, xin hãy kết nối con với những người bạn sẽ giúp con đi theo Ngài nhiều hơn. Con muốn sống đời sống Cơ Đốc với những người khác, khích lệ nhau sống bàytỏ tình yêu của Chúa.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon