Gỡ Bỏ Tấm Biển “Đừng Làm Phiền”

Gỡ Bỏ Tấm Biển “Đừng Làm Phiền”

2 Ti-mô-thê 4:2, “Ta long trọng truyền bảo con: Hãy kiên trì rao giảng lời Chúa, dù gặp thời hay không, hãy thuyết phục, khiển trách, khích lệ với tất cả lòng kiên nhẫn để giáo huấn.”

Tôi thường ở trong các khách sạn khi đi lại vì các mục đích chức vụ. Khi tôi ở trong phòng, tôi thường treo tấm biển “Đừng làm

phiền” trên cửa để không ai làm phiền tôi. Treo tấm biển này lên cửa phòng khách sạn thì được, chứ treo trên đời sống tôi thì không được.

Bạn đã bao giờ thấy rằng Chúa không phải lúc nào cũng làm việc theo thời gian biểu của chúng ta hay theo những cách tiện lợi cho chúng ta không? Phao-lô đã bảo Ti-mô-thê rằng với tư cách là đầy tớ của Chúa và người hầu việc Phúc Âm, ông cần hoàn thành các trách nhiệm của mình dù có tiện lợi cho ông hay không.

Tôi ngờ rằng Ti-mô-thê suýt nghiện sự tiện nghi như chúng ta ngày nay. Nhưng nếu ông cần nghe điều đó, thì chắc chắn chúng ta cần nghe điều đó thường xuyên.

Thật dễ dàng để treo tấm biển “Đừng làm phiền” lên tấm lòng của bạn vì sợ sự kêu gọi của Chúa sẽ bất tiện cho chúng ta, nhưng chúng ta lỡ rất nhiều cơ hội tuyệt vời khi chúng ta làm điều này. Chúng ta cần nhớ rằng bất cứ điều gì Chúa bảo chúng ta làm, nó xứng đáng để chúng ta chịu sự bất tiện và khó khăn mà chúng ta đối diện trong lúc làm. Và Ngài sẽ luôn mở lối cho chúng ta hoàn tất ý muốn của Ngài khi chúng ta vâng lời Ngài.


Cầu nguyện để bắt đầu

Chúa ơi, hôm nay con chọn gỡ bỏ tấm biển “Đừng làm phiền” trên tấm lòng của con. Dù nó bất tiện cho con, con muốn vâng lời Ngài và làm điều Ngài bảo con làm.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon