Gọi Đức Chúa Trời là “Aba”

Rô-ma 8:15, “Anh chị em không nhận thần trí nô lệ để lại sợ hãi, nhưng là thần trí của con nuôi, nhờ đó anh chị em gọi Đức Chúa Trời là A-ba, Cha!”

Sợ hãi có thể ảnh hưởng mạnh mẽ đời sống chúng ta, nhưng thực chất đó chỉ là sự bóp méo đức tin của kẻ thù. Hắn nói với chúng ta: “Hãy tin điều ta nói với ngươi đi. Cái này sẽ không hiệu quả đâu. Lời cầu nguyện của ngươi chẳng ích gì đâu. Ngươi không có địa vị ngay thẳng với Chúa. Ngươi là một kẻ thất bại.”

Sợ hãi luôn nói với bạn rằng bạn không phải là…, cái bạn không có, việc bạn không thể làm và cái bạn sẽ không bao giờ trở thành. Nhưng Rô-ma 8:15 nói bạn là con cái của Chúa, người có thể gọi Ngài là “Cha, Aba.”

Chữ Aba là một thuật ngữ mà trẻ em dùng để gọi cha của chúng. Nó tương tự với chữ ba hay bố của chúng ta. Nó ít trịnh trọng hơn Cha, và mô tả một sự gần gũi dễ chịu giữ một đứa bé với cha của nó.

Chúa Giê-su nói chúng ta có thể gọi Đức Chúa Trời “Aba” vì Ngài đã giải cứu chúng ta khỏi mọi sợ hãi. Ngài sẽ luôn coi sóc con cái yêu dấu của Ngài, và chúng ta có thể đến với Ngài mà không sợ bị khước từ. Khi chúng ta chạy đến với Ngài với bất cứ nan đề hay đau đớn nào, Ngài đang chờ đợi với vòng tay mở ra để an ủi và khích lệ chúng ta.


Cầu nguyện để bắt đầu

Aba, Cha ơi, cảm ơn Ngài vì được làm con của Ngài. Con biết rằng Ngài sẽ chăm sóc con, con không cần phải sống trong sự trói buộc vào sợ hãi. Con yêu Ngài!

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon