Hãy Chiếu Sáng Ra

Hãy Chiếu Sáng Ra

Ma-thi-ơ 5:16, “Vậy, hãy chiếu ánh sáng của các con trước mặt thiên hạ như thế, để họ thấy các công việc tốt đẹp của các con mà tôn vinh Cha các con ở trên trời.”

Triết học gia và diễn giả nối tiếng Admund Burke từng nói, “Tất cả những gì ma quỷ cần để chiến thắng là người tốt không làm gì cả.” Đúng thế. Việc không làm gì cả là dễ dàng, nhưng cũng nguy hiểm. Nơi đâu không có sự chống cự sự gian ác thì sự gian ác sẽ nhân cấp.

Chúng ta đều rơi vào bẫy; than phiền về những điều sai trái. Nhưng sự than phiền chẳng tác dụng gì ngoài việc làm chúng ta nản lòng càng hơn. Nó chẳng thay đổi gì vì trong đó không có sức mạnh tích cực.

Hãy tưởng tượng thế giới sẽ là một mớ hỗn độn ra sau nếu tất cả những gì Chúa làm là than phiền về mọi thứ đã trở nên sai trật từ lúc Ngài tạo dựng nó. Nhưng Cha không than phiền. Ngài tiếp tục tốt lành và làm việc vì công lý. Sự giac ác là mạnh mẽ, sự thiện mạnh mẽ hơn.

Chúng ta cần dừng lại và biết rằng Chúa đã chọn làm việc trên đất qua con cái của Ngài-bạn và tôi. Ánh sáng của Ngài ở bên trong chúng ta và chúng ta không thể chịu nổi khi không làm gì. Chúng ta phải để ánh sáng của mình chiếu ra, dù gì đi nữa, khi chúng ta sống làm điều thiện trong danh của Ngài.


Cầu nguyện để bắt đầu

Chúa ơi, ngồi và chẳng làm gì cả thì rất là dễ, nhưng điều tốt hơn nhiều là chủ động để ánh sáng của Ngài chiếu ra. Xin giúp con chống lại sự gian ác, và hành động trên sự tốt lành của Ngài trong mỗi cơ hội con có.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon