Hãy Đến Gần

Hãy Đến Gần

 Hãy đến gần Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ đến gần anh em. (Giacơ 4:8)

Không ai muốn trả giá mà Chúa đòi hỏi để được đến gần Chúa. Không ai muốn để thì giờ cần thiết hay đầu tư cho sự tăng trưởng thuộc linh. Chúa không đòi hỏi hết thời gian của chúng ta. Ngài muốn chúng ta làm điều gì đó mà chúng ta không cho là những chuyện thuộc linh. Ngài tạo dựng chúng ta có thân thể, hồn (tâm trí, ý chí và tình cảm), và tâm linh và Ngài mong chúng ta chăm sóc những lĩnh vực này.

Luyện tập thân thể và chăm sóc linh hồn cần thời gian và nỗ lực. Cảm xúc cần được chăm lo; chúng ta cần vui vẻ và giải trí hay cần vui vẻ trò chuyện với người khác. Tâm trí chúng ta cần phát triển và đổi mới mỗi ngày. Ngoài ra, chúng ta có bản chất thuộc linh cần lưu tâm đến. Để sống cân bằng và lành mạnh, chúng ta phải để thì giờ chăm sóc toàn bộ con người chúng ta.

Tôi tin toàn bộ vấn đề về việc gần gũi Chúa là vấn đề thời gian. Chúng ta có chúng ta không có thời gian tìm kiếm Chúa, nhưng sự thật thì chúng ta lại có thời gian làm những việc mà chúng ta cho là quan trọng. Dù tất cả chúng ta đều tranh chiến với những chuyện làm chúng ta xao lãng mỗi ngày, nếu việc biết Chúa và nghe tiếng Chúa là quan trọng thì chúng ta sẽ tìm thời gian để làm việc này. Đừng cố ép Chúa vào thời gian biểu của bạn, mà hãy lên thời gian biểu để có thời gian với Ngài.

Việc tìm biết Chúa là một sự đầu tư dài hạn, nên đừng nản lòng nếu bạn không nhận những kết quả tức thì. Hãy quyết định tôn trọng Ngài bằng thời gian của bạn thì bạn sẽ gặt những ích lợi.


Lời chúa cho bạn hôm nay : Giống như việc luyện tập thân thể, việc luyện tập đời sống thuộc linh cần làm đều đặn. Bạn chắc chắn sẽ nhìn thấy kết quả.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon