Hãy Hành Động Vì Sự Tự Do Của Bạn

Hãy Hành Động Vì Sự Tự Do Của Bạn

Vậy nếu Con buông tha các ngươi, các ngươi sẽ thật được tự do. —Giăng 8:36

Vì Chúa không tạo dựng nên chúng ta sống trong sự trói buộc dưới bất kỳ hình thức nào, nên chúng ta có thể kinh nghiệm sự tự do- sự tự do để vui hưởng tất cả mọi điều Chúa đã ban cho chúng ta trong Đấng Christ. Ngài đã ban cho chúng ta sự sống và ta phải có mục tiêu là vui hưởng điều đó.

Trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta không thể chỉ ước để được tự do. Chúng ta cần phải hành động. Vâng theo lời Chúa và đi theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh là điều cần thiết. Điều này có nghĩa là chúng ta không chỉ nghe hay đọc lời Chúa để đạt được kết quả- chúng ta cũng cần phải làm theo những lời đó.

Bạn có đang vui hưởng sự tự do trong cuộc đời bạn? Tôi cầu nguyện để Chúa khích lệ bạn đeo đuổi sự tự do của bạn ở trong Chúa Giê-su. Vì Ngài đã chết trên thập tự giá để chúng ta được tự do khỏi quyền của tội lỗi, bạn và tôi có thể được tự do khỏi mọi nan đề trong đời sống.

Sự tự do là của bạn, bây giờ hãy bước đi và nhận lấy. Hãy đi theo Đức Thánh Linh và tự do vui hưởng mọi điều Chúa đã dành cho bạn trong Chúa Giê-su Christ.


Cầu nguyện để bắt đầu

Lạy Chúa, ở trong Ngài, con được tự do thoát khỏi tội lỗi, sự trói buộc và mọi sự áp bức. Con chọn để hành động vì tự do của mình qua sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh trong cuộc đời con.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon