HÃY HỌC PHÂN BIỆT

Phải, nếu con kêu nài sự sáng suốt; Nếu con cất tiếng xin sự hiểu biết; Nếu con tìm nó như tìm bạc, và kiếm nó như kiếm châu báu ẩn giấu; Bấy giờ con sẽ hiểu sự kính sợ CHÚA và tìm thấy sự hiểu biết Chúa. (Châm Ngôn 2:3-5)

Sự phân biệt là điều gì đó chúng ta có thể mong đợi khi chúng ta tăng trưởng gần gũi hơn với Chúa. Nó cho phép chúng ta đi xuyên qua lớp bề mặt của một vấn đề vào những lĩnh vực sâu nhiệm của nó. Các sự việc trông như vậy nhưng không phải lúc nào cũng như vậy, vì thế sự phân biệt là điều giá trị cần phải có. Nếu chúng ta có tâm trí và tấm lòng biết phân biệt, chúng ta sẽ tránh rất nhiều rắc rối. Tôi khích lệ bạn đều đặn cầu nguyện xin ơn phân biệt.

Nếu chúng ta đưa ra các quyết định theo bề ngoài của sự việc, cái chúng ta suy nghĩ hay cảm nhận của chúng ta thì chúng ta sẽ đưa ra rất nhiều các quyết định không khôn ngoan. Điều gì đó có vẻ là tốt đẹp nhưng sâu trong thâm tâm bạn có một cảm giác rằng bạn nên cẩn trọng và không thực hiện nó. Nếu là trường hợp đó thì bạn cần chờ đợi và cầu nguyện thêm, xin Chúa dẫn dắt bạn bởi Thánh Linh của Ngài bằng cách ban cho bạn sự phân biệt trong tâm linh. Đừng bao giờ làm bất cứ điều gì nếu bạn không có bình an về việc đó hay nó không ăn khớp với tâm linh của bạn.

Câu Kinh Thánh hôm nay khích lệ chúng ta phải hiểu sự kính sợ Chúa. Khi bạn cẩn thận không đi ngược lại điều bạn cảm nhận trong lòng là bạn đang thực hành sự kính sợ Chúa. Đó là hành động bày tỏ sự tôn kính điều bạn tin là Ngài đang chỉ cho bạn dù tâm trí của bạn chẳng hiểu nó gì cả. Học để được dẫn dắt bởi Thánh Linh là học để phát triển và tôn trọng cách Chúa thường phán, tức là qua ơn phân biệt, vì thế hãy tiếp tục cầu nguyện và thực hành trong lĩnh vực này.

LỜI CHÚA CHO BẠN HÔM NAY :

Đừng đưa ra các quyết định chỉ theo lý trí của bạn mà thôi. Hãy kiểm chứng bên trong và xem điều ơn phân biệt muốn nói với bạn.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon