Hãy Kiên Nhẫn

Hãy Kiên Nhẫn

Nhưng sự nhịn nhục phải làm trọn việc nó, hầu cho chính mình anh em cũng trọn lành toàn vẹn [không có khiếm khuyết], không thiếu thốn chút nào. GIA-CƠ 1:4

Gia-cơ dạy rằng chúng ta có thể vui mừng khi lâm vào hoàn cảnh khó khăn, vì biết rằng Chúa đang thử đức tin chúng ta để đem đến sự kiên nhẫn. Tôi thấy rằng những thử thách cuối cùng giúp tôi kiên nhẫn, nhưng đầu tiên chúng làm lộ ra rất nhiều thứ vụn vặt khác—như kiêu ngạo, giận dữ, nổi loạn, tự thương hại, phàn nàn và nhiều thứ khác. Dường như với sự giúp đỡ của Chúa, những tính cách không tin kính này cần phải đối mặt và xử lý vì chúng cản trở sự kiên nhẫn cũng như những bông trái tốt lành khác như nhân từ, yêu thương, khiêm nhường và những bông trái khác.

Kinh thánh nói về sự thanh tẩy, thánh hóa và hy sinh. Đây không phải là những từ phổ biến; tuy nhiên, đây là những điều chúng ta trải qua để trở nên giống Chúa Giê-su trong tính cách của mình. Chúa muốn chúng ta trở nên hoàn hảo, không thiếu sót gì. Ngài muốn cuối cùng chúng ta được đầy dẫy trái của sự công chính, điều này thường đòi hỏi chúng ta phải trải qua một số khó khăn, dù khó chịu nhưng cuối cùng sẽ giúp chúng ta trưởng thành.

Tôi đã vật lộn với những khó khăn trong cuộc sống trong một thời gian dài cho đến khi cuối cùng tôi biết được rằng Chúa sẽ biến những khó khăn đó thành điều tốt và sử dụng chúng ích lợi cho tôi theo nhiều cách. Ngài muốn bạn và tôi đầu phục và nói rằng: “Lạy Chúa, con tin cậy Ngài. Con tin khi khó khăn này qua đi, con sẽ là một người tốt hơn trước đây!”


Bất kể bạn đang trải qua điều gì, hãy tin cậy Chúa rằng bạn đang đến gần Chúa hơn mỗi ngày!

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon