Hãy Là Người Mà Chúa Tìm Kiếm

2 Sử Ký 16:9, “Vì mắt CHÚA soi xét khắp quả đất để tăng cường sức lực cho những người giữ lòng trung thành với Ngài. Thật vậy, trong việc này, vua đã hành động dại dột, nên từ nay vua sẽ luôn luôn phải đối diện với chiến tranh.”

Chúa đang tìm kiếm những người đam mê về những công việc mà Ngài đam mê. Ngài đang tìm kiếm những người sẵn sòng đeo đuổi Ngài hết lòng. Ngài đang tìm kiếm những người yêu thương những người tại chỗ làm, tại nơi lân cận và gia đình họ; những người cam kết yêu thương người hư mất, người nghèo và có nhu cầu. Ngài đang tìm kiếm những người sẵn lòng để bắt đầu làm điều Kinh Thánh bảo chúng ta làm.

2 Sử Ký 16:9 nói Chúa luôn tìm tăng cường sức lực cho những người giữ lòng trung thành với Ngài.

Bạn có thuộc về số người ấy không? Nếu không, tôi muốn khích lệ bạn và để bạn biết rằng bạn có thể trở thành người mà Chúa tìm kiếm đó.

Dù bạn đã biết Chúa nhiều năm hay chỉ mới bắt đầu đời sống mới trong Ngài, bạn có thể trở thành người đó, sẽ đam mê tìm kiếm Chúa và lắng nghe Đức Thánh Linh. Bạn có thể trở thành người đó, chủ động tạo ra một sự khác biệt trong đời sống của những người bị tổn thương.

Hôm nay, bạn hãy dấy lên và trở thành người mà Chúa đang tìm kiếm.


Cầu nguyện để bắt đầu

Chúa ơi, hơn mọi điều, con muốn trở thành người mà Ngài đang tìm kiếm trên thế giới. Xin dẫn dắt con trên con đường Chúa muốn dẫn con đi, và nhào nặn con thành người yêu thương người khác, vâng lời Ngài và thật sự biết Ngài.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon