HÃY MỞ CỬA

Nầy, Ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng Ta mà mở cửa ra, Ta sẽ vào cùng người ấy và ăn tối với người ấy, và người ấy sẽ ăn tối với Ta. (Khải Huyền 3:20)

Khi tôi mở cửa lòng với chức vụ đầy đủ của Thánh Linh trong cuộc đời tôi, Ngài bắt đầu phán với tôi và xử lý tôi về mỗi lĩnh vực của đời sống tôi; không có điều gì Ngài không tham gia vào. Tôi thích điều đó mà cũng không thích, bạn biết ý tôi muốn nói rồi đó.

Chúa đã phán với tôi về cách tôi nói chuyện với người ta và về người ta. Ngài đã phán với tôi về cách tôi tiêu tiền, cách tôi ăn mặc, ai là bạn bè của tôi và điều tôi làm để giải trí. Ngài đã nói chuyện với tôi về các suy nghĩ và thái độ của tôi. Tôi đã nhận ra rằng Ngài biết các bí mật sâu kín nhất của tôi và không có điều gì giấu khỏi Ngài. Ngài không còn ở trong “phòng Trường Chúa Nhật” của cuộc đời tôi, nhưng dường như Ngài điều hành cả căn nhà! Tôi không bao giờ biết khi nào Ngài có thể phán với tôi về điều gì đó trong cuộc đời của tôi. Như tôi đã đề cập, nó rất thú vị, nhưng cũng thách thức vì tôi biết việc Ngài phán với tôi sẽ dẫn đến nhiều sự thay đổi trong đời sống tôi.

Tất cả chúng ta đều muốn sự thay đổi trong những lĩnh vực nhất định, nhưng khi nó đến đôi khi nó thật đáng sợ. Chúng ta thường muốn cuộc đời mình đổi thay, nhưng không muốn lối sống mình thay đổi. Có thể chúng ta không thích điều chúng ta có trong cuộc sống, nhưng chúng ta thắc mắc liệu nó có tốt hơn các lựa chọn khác hay không. Chúng ta trở nên lo lắng hay thậm chí sợ mất quyền kiểm soát đời sống của mình và để Ai Đó chúng ta không thấy đảm trách.

Nghe và vâng theo tiếng của Chúa khi Ngài làm việc trong cuộc đời chúng ta có nghĩa là chúng ta sống vì sự vui thích và vinh quang của Ngài, không phải của chúng ta. Có thể chúng ta lo lắng hay sợ hãi về việc mở cửa mỗi lĩnh vực đời sống của chúng ta cho Ngài, nhưng tôi bảo đảm nó xứng đáng.

LỜI CHÚA CHO BẠN HÔM NAY :

Hãy mời Chúa vào mỗi lĩnh vực của cuộc đời bạn.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon