Hiểu Bản Chất Con Người

Hiểu Bản Chất Con Người

Giăng 2:24-25, “Nhưng Đức Giê-su không tin cậy họ vì Ngài biết tất cả mọi người. Không cần ai làm chứng về loài người vì Ngài biết rõ lòng dạ con người.”

Một lần, sau khi tôi dính vào một vụ việc đáng thất vọng trong hội thánh, Chúa đã khiến tôi chú ý đến Giăng 2:24-25. Nó nói về mối quan hệ của Chúa Giê-su với các môn đồ của Ngài.

Nó nói rõ rằng Chúa Giê-su không tin cậy họ. Dù về mối quan hệ Ngài tin họ và sống với họ, Ngài biết rằng họ không toàn vẹn. Ngài hiểu bản chất con người và Ngài không tin cậy họ một cách không quân bình.

Điều này giúp tôi nhận ra rằng tôi đã đặt lòng tin vào những người trong hội thánh mà đáng lẽ lòng tin đó chỉ nên thuộc về Chúa và tự gài mình vào sự thất vọng.

Trong bất cứ mối quan hệ nào với con người chúng ta chỉ có thể đi xa đến thế. Nếu chúng ta vượt ra khỏi sự khôn ngoan tin kính, chắc chắn chúng ta sẽ tổn thương. Thật dễ để rơi vào bẫy suy nghĩ, rằng một số người sẽ không bao giờ làm tổn thương chúng ta, nhưng rốt cuộc thất vọng khi họ không sống đạt tới các tiêu chuẩn đó. Không ai toàn hảo cả.

Tin mừng là Chúa toàn hảo và sẽ không thất vọng. Ngài luôn yêu thương và tốt lành. Đừng trao lòng tin cho con người khi nó thuộc về Chúa, mà hãy dâng hết mình cho Ngài. Chỉ mình Ngài là đáng tin cậy một cách toàn vẹn.


Cầu nguyện để bắt đầu

Chúa ơi, không con người nào là toàn hảo, nhưng Ngài toàn hảo. Con muốn đặt lòng tin nơi Ngài mọi lúc, và tin Ngài sẽ không thất vọng. Hôm nay con tìm sự an ủi trong sự toàn hảo của Ngài.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon